tisdag 14 januari 2014

EU kräver att Sverige granskar FRA:s omfattande brott mot mänskliga rättigheter

EU kräver granskning av den svenska demokratifientliga och kriminella massavlyssningen av medborgarna...
***
EU:s rapport pekar ut Sverige som ett av fem länder som bör se över lagarna som styr signalspaningen


Ny Teknik 2014-01-13.
NSA:s och andra underrättelsetjänsters massavlyssning fördöms av ett utskott i EU-parlamentet. 


EU-parlamentets utskott för fri- och medborgerliga rättigheter (Libe-utskottet) är nu klar med sin omfattande granskning av de avslöjanden av de amerikanska och europeiska underrättelsetjänsternas massavlyssning som avslöjats via visselblåsaren Edward Snowden.

I en rapport som presenterades på torsdagen fördömer ledamöterna massavlyssning av oskyldiga medborgare. Man pekar särskilt ut fem medlemsländer, vars underrättelseinhämtning bör granskas.

Utskottet uppmanar regeringarna och parlamenten i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Nederländernas att se över sina lagstiftningar och de praktiska förfarande som styr signalspaningsmyndigheternas arbete.

Länderna bör försäkra sig om, skriver utskottets rapportör brittiske Claude Moraes, att dessa verkligen stämmer överens med EU-konventionen om mänskliga rättigheter samt med ländernas skyldigheter ifråga om att värna medborgarnas integritet och dataskydd.

Rapporten är stundom mycket skarp i sina formuleringar och tillbakavisar argument som exempelvis att massavlyssningen är nödvändig för att terrorister ska kunna spåras. [...]

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3796810.ece
***
 http://www.flashback.se/artikel/3822/eu-rapport-kraver-att-sverige-granskar-fra

EU kräver att Sverige granskar FRA:s omfattande brott mot mänskliga rättigheter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vidareläsning:

EU-rapport: Sverige ett av de 5 värsta länderna i väst för massövervakning av medborgarna

SR 2013-11-08
- Nästan bäst i världen igen! Sverige är ett av fem länder i EU som pekas ut i en rapport över länder som utmärker sig genom sin enorma förmåga till massövervakning av befolkningen...

http://undermattans.blogspot.se/2013/11/eu-rapport-sverige-ett-av-de-5-varsta.html

 Who´s the real terrorist?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.