fredag 12 april 2013

Stasi-liknande register i Sverige 2013 - MUST lika olagliga som SÄPO

Olagliga Stasi-liknande register i Sverige 2013
Hård kritik: Must sparar personuppgifter olagligt

SR 2013-04-11, Ekot 
Känsliga uppgifter om människors sexuella läggning, religion och politiska uppfattning sparas ofta i den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Musts datorer utan anledning...

Datainspektionen är mycket kritisk och kräver att bristerna ska vara åtgärdade om ett halvår.

Must är en av de myndigheter i Sverige som har de mest långtgående rättigheterna att samla in och bearbeta personuppgifter och ofta av de mest känsliga slaget.


(2013-04-10) Datainspektionen konstaterar efter en granskning att Must inte prövar om de insamlade uppgifterna är relevanta eller nödvändiga för underrättelsetjänstens verksamhet, vilket är ett lagbrott.

– Vi saknar en rutin som innebär att den insamlade informationen gås igenom och att det görs en bedömning om kraven för att spara den uppfylls, säger Mikael Ejner, IT-säkerhetsspecialist på Datainspektionen.
(2013-04-10) Det gäller framför allt särskilda känsliga uppgifter som till exempel sexuell läggning, politisk hemvist och religion.

– I lagen står det att man bara får behandla den typen av känsliga uppgifter om det är absolut nödvändigt och då krävs förstås också att materialet granskas och bedöms. 
Som det är nu läggs uppgifterna in i Musts IT-system utan analys såvitt vi har kunnat se, säger Mikael Ejner.

Sammanlagt riktar Datainspektionen kritik på fem punkter som Must måste ha åtgärdat senast 30 september i år.

"Must har redan (2013-04-11) påbörjat arbetet med att se över metoder och utbilda personal", skriver Försvarsmakten på sin hemsida.
(2013-04-10) TT har sökt Försvarsmakten och Must utan att lyckas nå en företrädare.

I en kortfattad skriftlig kommentar säger Filip Ingelsson, stabschef vid Must:


"För att minimera risken för felaktig behandling av personuppgifter i utförandet av vårt uppdrag kommer vi att se över våra rutiner och datasystem".


(2013-04-10Filip Ingelsson fortsätter med att konstatera att "externa granskningar är ett viktigt stöd i arbetet att säkerställa att Must följer lagar och förordningar".

Ett arbete ska redan ha inletts för att se över metoder och utbilda personal i personuppgiftsbehandling.
*
 

*

SR 2013-01-19
Allvarliga It-attacker mot
Sverige har märkts av åtminstone de senaste tio åren, enligt Anders Thornberg.
Säpo, MUST och FRA arbetar alla med frågan, men med en särskild arbetsgrupp där personal från myndigheterna blandas och tillsammans tar in och analyserar underrättelser om it-hot så kommer olika kunskaper och erfarenheter från området bättre kunna samordnas, menar myndigheterna.

Och de är övertygade om att de behöver skärpa arbetet. Christina Malm är överdirektör vid FRA.
– Det här är en ökande verksamhet och de här angreppen blir hela tiden också mer och mer kvalificerade. Koden går inte att upptäcka med normala antivirussystem och brandväggar.
Den är inte ekonomisk brottslighet på nätet eller överbelastningsattacker mot olika hemsidor som gruppen ska fokusera på utan rikets säkerhet.

Enligt Helena Rietz, biträdande chef vid den militära underrättelsetjänsten MUST, handlar det om att motverka rent spionage som ofta styrs av andra stater, och som riktas mot industri- och försvarssektorn och som därmed kan skada viktiga civila och militära områden. Helena Rietz.

– Sverige är intressant för många aktörer. Vi är duktiga på teknologi och forskning och utveckling. Även politiska ställningstaganden kan vara intressanta. Vi har pågående cyberspionage där aktörer försöker ta sig in i våra system för att få tag på skyddsvärd information.

Samarbetet är ett försöksprojekt under 2013 och ger det positivt resultat kommer samarbetet att fortsätta i någon form.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5407585
 *
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SVD 4 december 2012
It-försvarsförbandet, eller ITF, och den militära underrättelsetjänsten Must är den svenska Försvarsmaktens svar på det allt större hotet som avancerade nätattacker utgör.
 

Det finns en rad saker
som överstelöjtnant Ulf Forssberg inte kan prata om. Hur många som arbetar inom förbandet han leder. Storleken på budgeten. Inga miljöbeskrivningar härifrån får förekomma, inga uppgifter om utrustning. Inte ens på vilken ort vi befinner oss kan vi berätta.

It-försvarsförbandet, eller ITF, och den militära underrättelsetjänsten Must är den svenska Försvarsmaktens svar på det allt större hotet som avancerade nätattacker utgör. Internet har blivit en ny arena för krigsföring som det rustas för. I somras pekade ÖB Sverker Göranson ut just nätattacker som ett av de största hoten mot Sverige.

Trots det är mycket kring ITF hemligt och fortfarande är det känsligt att prata om verksamheten. Så sent som 2010 sade dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors i en intervju med SvD att Sverige inte har behov av ett militärt cyberförband. Men bortom rubrikerna är det just ett sådant förband som har byggts upp, även om Försvarsmakten inte använder det begreppet. Rekryteringen till ITF påbörjades redan 2004 och operativ förmåga nåddes 2008. Och förbandet fortsätter att växa.

–Vi räknar med att nå full operativ förmåga nästa år. Vi har behov av personal med spetskompetenser och letar efter folk hela tiden, förklarar Ulf Forssberg.

ITF:s uppdrag är att skydda Försvarsmakten mot nätattacker och intrångsförsök. Det handlar bland annat om att upptäcka och kartlägga angripare, att utveckla motmedel för att stoppa angrepp och skydda försvarets it- och ledningssystem. Men om Ulf Forssberg och hans kollegor inte har några problem med att prata om förbandets defensiva förmågor blir det desto känsligare när eventuellt offensiva förmågor tas upp.

Det ligger i sakens natur att ett förband som kan försvara sig mot nätattacker också har förståelse för hur angreppen kan genomföras. Under hösten har ITF i platsannonser sökt personer som har erfarenhet av ”offensiva tekniker som exploitutveckling”. I dagligt tal betyder det personer som kan ”hacka” sig in i datorer och utnyttja sårbarheter för att komma åt känslig information.

En av ITF:s främsta uppgifter är just att testa försvarets egna system och program, att leta svagheter för att kunna täppa igen säkerhetshålen. Det man då lär sig går självklart att använda även mot den som angriper Sverige.
–Frågan är om man använder den förmågan eller inte. De flesta länder erkänner att de har en defensiv förmåga, men väldigt få att de har en offensiv förmåga, konstaterar Ulf Forssberg.


- Frågan hur Försvarsmakten ska få använda sin offensiva förmåga är känslig och just nu föremål för diskussioner både inom Försvarsmakten och regeringen. 

Enligt dokument som SvD har tagit del av har Försvarshögskolan fått i uppdrag av Försvarsdepartementet att bland annat titta på frågan om när och hur Sverige ska kunna använda militära medel vid cyberattacker. Underlaget ska vara stöd i den utredning om en nationell strategi för informationssäkerhet som regeringen lovat att tillsätta. Samtidigt genomför

Försvarsmakten en egen studie om hur cyberförmågan kan utökas.
–Vi tittar på hur vi ska försvara oss om vi blir angripna. Blir man utsatt för en attack måste man vidta åtgärder, och åtgärderna kan i sin natur uppfattas som offensiva, säger Dennis Gyllensporre, utvecklingschef på Försvarsmakten.

Både Ulf Forssberg och Dennis Gyllensporre är dock noggranna med att poängtera att Försvarsmaktens uppdrag inte är att skydda Sverige mot it-angrepp – bara de egna systemen.

Det civila skyddet
ligger i stället på andra myndigheter, som MSB och Försvarets radioanstalt, FRA. Och som del i upptrappningen på nätet skissas nu också på ett svenskt cyberförsvar. I ett skriftligt svar till SvD skriver försvarsminister Karin Enström (M) att det finns ett antal statliga verksamheter som behöver stärka sitt skydd mot it-angrepp. På försvarsdepartementets uppdrag arbetar FRA med ett tekniskt detekterings- och varningssystem för att skydda samhällsviktiga verksamheter – förenklat ett system med sensorer som analyserar trafik i nätverk för att upptäcka och stoppa angrepp.

–Systemet syftar till att skydda verksamheter som vi vet angrips redan i dag av olika aktörer som vill åt skyddsvärd information. Det kan handla om länder som försöker komma åt information som Sverige av olika anledningar vill skydda. Sensorerna är en del i arbetet för att bygga ett bra cyberförsvar, men vi behöver också ha en bättre samverkan mellan olika myndigheter och organisationer i Sverige, säger Cecilia Laurén, chefsstrateg och specialist på informationssäkerhet på FRA.
 *
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hemligt-forband-ska-skydda-fran-it-hot_7723550.svd
 *
 *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus: - SÄPO OCH AVLYSSNING I SVERIGE

SÄPO har i flera år brutit mot lagen

2009 Avslöjades att Säpo har under flera år låtit bli att förstöra hemligt avlyssningsmaterial i avslutade förundersökningar. Ett agerande som strider mot lagen och som strider mot åklagares uttryckliga beslut.


Det hela har varit systematiskt och kanske pågått under så lång tid som tio år.
*

-Man har avlyssnat människor och sedan struntat i att radera det när rättegångsbalken säger det.
*

Man har fortsatt att använda avlyssnat material.


De höga chefer som det handlar om finns bland annat inom polisens hemligaste organisationer – chefen för författningsskyddet, chefen för kontraspionaget och enhetschefen för kontraterrorism. (En av dem var Anders Thornberg som sedan befordrats till SÄPO-chef.)

Alla tre delgavs misstanke om brott men i den nedlagda förundersökningen friades samtliga med motiveringen att de saknat kunskap, kompetens eller utbildning om reglerna.

-Det är väl fruktansvärt att det sitter människor som inte har den utbildningen och som ska hantera hemligt material. För mig låter det väldigt oroväckande, sade riksdagsledamoten Camilla Lindberg (FP) då.-Det  mest förvånade är att man är så ärlig, att man konstaterar att de är så "inkompetenta att de inte kan hållas till svars." :)

*
Per Lind, chefsåklagare vid riksenheten för polismål, var den åklagare som fattade beslut om att lägga ned förundersökningen.

Han skriver i nedläggningsbeslutet att “Under förundersökningen har det framkommit att anställda på de operativa enheterna saknade eller hade mycket bristfällig utbildning i hantering av hemliga tvångsmedel.”-----Sammanfattning - SÄPO - 2010:------
- För inkompetenta för att kunna åtalas.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Källor: Wikileaks, SR, Ny Teknik m. fl.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3674739.ece

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5502403


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5407585
*

 *
Stasi-liknande register i Sverige 2013 - MUST lika olagliga som SÄPO
*

ALLVARLIGA GRUNDLAGSBROTT AV SÄPO

***
Videon uppladdad den 16 aug 2010
Nyhetsinslag om när SÄPO var för inkompetenta för att kunna hållas till svar när de brutit mot grundlagen.


***

*

 *

Läs också om SÄPO: Avlyssning, terror, inkompetens och paranoia

67 kommentarer:

 1. Att lagra personinformation är inget nytt i Sverige.
  Jag såg mina vita i hopvikta papper bakom personakten när jag gjorde lumpen.
  Sverige har sina register och dom får inte vanliga svennen se.
  Överheten tror att dom kan ha koll på oss dödliga på det viset.
  Det kan dom inte utan det är bara förtryck vi ser eller vet om.
  Så det går till på det viset att Sverige bara spionerar och inte agerar så låt dom jävlarna glo för fan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det nya idag är väl de enorma möjligheterna till kontroll, lagring, sökning, profilering, och samkörning av register, som den "nya" tekniken ger.

   Att "de" inte agerat tidigare innebär inte nödvändigtvis att de inte kommer att göra det när de känner sig tillräckligt hotade.

   Så har det fungerat diktaturer som också ibland börjat som "demokraturer"...

   Radera
 2. -Tusentals romer i olagligt register-

  SR 2013-09-23

  Över 4 000 romer finns samlade i ett register hos polisen, skriver Dagens Nyheter. Många av de personer som förekommer i registret är ostraffade och mer än 1 000 av dem är barn.

  Enligt DN består registret av ett släktträd, där uppgifter om personnummer och adress kombineras med pilar, som ska visa släktbanden mellan de registrerade.

  Enligt jurister tidningen talat med bryter registret mot flera lagar, bland annat polisdatalagen.

  Registret ska finnas i en mapp i Skånepolisens datasystem, märkt "kringresande". Enligt DN har det upprättats av polisen i Lund, men bland annat rikskriminalen i Stockholm, länskriminalen i Skåne och kriminalunderrättelsetjänsten i flera städer ska ha tillgång till det.

  – Är "kringresande" en omskrivning för att vara rom och i så fall en registrering på grund av etniskt ursprung? Det är förbjudet att registrera enbart på den grunden, säger grundlagsexperten Johan Hirschfeldt till tidningen.

  Den datafil som DN tagit del av skapades så sent som 29 maj 2012, men uppgifterna tros vara äldre än så. Enligt tidningen används registret i polisens verksamhet i dag.

  – Varför registrerar polisen romer? Det är rasistiskt. Det är obehagligt att mina barn finns där, säger Sandra Håkansson, vars hela familj finns med i registret.[...]

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5653387

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/

  SvaraRadera
 3. Must är en organisation av klåpare! HA HA HA !
  Den militära underättelsetjänsten spionerar på oss tuktade beväringar som inte får läcka medan dom glömmer att kolla arteses som har stor betydelse om Sverige hamnar i krig.
  Att bli registrerad som en militär utan att ens vara militär enbart för att staten ska ha anledning att kunna spionera och underätta vad man säger.
  Då ligger man i ett tystnadsplikts register så dom har rätt att ingripa om man läcker.
  Att ligga med personakten i ett militärt register innebär enbart förtryck och man har inte samma rättigheter som en vanlig medborgare.
  Jag har inte sett min personakt sedan jag ryckte in i det militära och jag fick inte tillbaka min personakt på grund av skit som dom vill tysta.
  Jag struntade i repövning och dom har inte kontaktat mig.
  Jag tror att alla som är i det militära registret som är en fara för rikets säkerhet har ett A uppe i hörnet på personakten.
  Och det betyder inte att man behöver vara gripenpilot eller nåt.
  Men man får leva med stalking och hård tull medan rykten går bland by borna att man är militär
  Fasten jag inte har sett mina militära betyg.
  Och nog kan jag vara militant med tanke på mitt hat i mot Sverige.
  För Sverige pekar godtyckligt ut sina fiender och registrerar och nog vill dom ha mig som fiende så får dom det också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Wow, tror att du fick hela panelen att "blinka blå" där ett kort tag hos MUST :)

   Medborgarna behöver givetvis hemliga register och militär totalövervakning i cyberrymden, lika mycket som hål i huvudet...

   Stort "A" kanske betyder att du behövs i framtiden för något kul militärt hemligt uppdrag - för rikets säkerhet, såklart..?

   Radera
  2. Om man råkar ha en stor krona stämplad i hörnet vad fan betyder det då ?
   Att konyngen har rätten till mitt anus eller nåt...
   Då går dom på pumpen med tanke på analtrång då jag är totalt ofuckbar.

   Radera
  3. Så länge de inte brännmärkt dig med en eldgaffel så finns det nog hopp...

   Kanske någon läsare som kan tipsa om vad en stämplad krona betyder??

   "Konyngen" har förmodligen viss vana av att "olja upp" de flesta bakdörrar, så det gäller kanske att inte slappna av helt?:)

   Radera
  4. Must går med oljekanna och förbereder om ytterdörren knarrar.
   Dom använder dyrk medan jag själv använder andra då jag är på annan plats.
   Vi sjunger lite för den där Jan.
   Going down down down med Bruce Springstean.
   Ingen är så ful som den där jan.
   Fet som fan. Must Jan !

   Radera
 4. Must är en del av Sveriges Gestapo och jag vet lite hur dom arbetar.
  Deras uppgifter gäller inte i en rättegång då dom inte får erkänna att dom ens har agerat.
  Deras agerande är dold värksamhet och vådarättande i smyg.
  I Sverige går det att sänka en person ekonomiskt med små medel som att härja lite i post och förskingra lite annat.
  Att dom sedan visar sig för att inge respekt innebär inte att man slutar göra uppror.
  Avlyssning för att kartlägga och dolda övervakningskameror.
  Pinaler som också kan vara i psykande och skrämmande syfte.
  Den som är en fara för nationen är alltid en fara för nationen.
  Våra viggenpiloter och tex kronvittnen är dömda till lojalitet.
  Must kollar bara den del av Sverige som går under militärjuntan.
  MUST militär underättelse tjänst.
  Jag är härdad och van och en säkerhetstjänst är inte för personen utan för kronan.
  att skydda kronvittnen är inte att skydda vittnet utan insyn till vittnet och att skydda kronan.

  SvaraRadera
 5. Jag vet hur dom där mustarna ser ut och jag kommer att terrorisera dom själv.
  För vi draködlor är giftiga och farliga.
  HA HA HA !!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, draködlor kan möjligtvis bli nästa stora hot mot den "nationella säkerheten" när inte ISIS-rael & al-CIA-da fungerar längre för medias islamofober...

   Radera
 6. Jag spanar mera på dom i dag och jagar dårar med hämnd syfte.
  Jag vet att dessa mål kommer att preskriberas då must är en luddig affär.
  Dom gick på mig inderekt personligen och jag gör lika dant.
  Jag ska knacka på deras dörr och ljuga att jag är kronofogden med faska räkningar i hand i stället för tv parabols försäljare och spana med bugging och sedan sprida privat snack.
  Must anställda är dom som kommer att behöva byta identitet och få beskydd.
  Eller ha raggarfest och spöa dom då det bara va ett fyllebråk.
  Öhh ta en bira för fan och jag klämmer ned flaskan i deras hals med uralstopp.
  Jag vet deras namn och jag går på dom privat då dom ska bekänna skuld.

  SvaraRadera
 7. Draködlor är en konstig hemlig militär gren i Sverige.
  Dom lever i arteses kanaler mellan städerna och lönnmördar i mörker med gasmask på och använder ljuddämpare och minerar.
  Deras överlevnads utrustning är unik och varit en hemlig del av försvaret.
  Ett draködle uppdrag kan vara en långmarsc i tex från falun till Örebro under marken.
  I totalt mörker och i tysthet lever dom på konstgjord proviant och har bara ett uppdrag.
  Att komma fram eller dö.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi får väl hoppas att de hemliga draködlorna inte är "för inkompetenta för att kunna åtalas" om de kommer fram...
   ;)

   Radera
  2. Vad ska draködlor åtalas för?
   Att dom gått till röda korset så deras blod blev känt?
   Att dom går till tribunalen och rapporterar tortyr i svenska ledet?
   Att dom ertappar och dödar svenska trekronorläkare som torterat och förföljt folk?
   Att dom försvarar sig genom att ramma dårar som förföljer dom med bil?
   I Sverige får ingen försvara sig i mot förföljerser då Sverige tystar sådant.
   Dessa läkare gick på folk med tvång medan Sverige försvarar dom då deras hemligheter ligger i Sveriges intressen.
   Varför gör folk uppror kan ni bortskämda ungar fråga er!
   Visa lite nu då ni som tror att ni törs.
   Bloggens författare är revolutionära samtidigt som ni är rädda att stöta er med lilla gulliga Sverige.
   Precis som amerikanarna är ni rädda för politik och det fria ordet.
   Jag skriver till vem jag vill och jag dödar vem jag vill.

   Radera
 8. Must kollar inte bara viggenpiloter med ölmage som slutat övat sedan femton år.
  Utan även dårar som är förföljda av tre kronor läkare som vill tafsa dom på låren då folk är drågade.
  Att folk går omkring med plast i blodet och är förbjudna att gå över i röda korset visar vad Sverige är.
  Ett jävla sjukt land där folk blir tvingade till läkare så dom blir sjuka och blir tvingade till vård i skym undan.
  Så mustare spanar på konstiga typer med försvunna personakter och kollar då dom knullar i buskarna.
  För arteses kan inta ha koll på alla då dom smyger med allt.

  SvaraRadera
 9. Jag kan också påpeka att folk kröp i självlysande skit i det militära och det får inte komma fram här då det är en försvarshemlighet att din polare kan vara radioaktiv.
  Därför vill dessa läkare tafsa och känna i smyg då dom använder gigermätare och blodtester.
  Men det är inte till för patienten då allt måste döljas då det är statestiken dom är ute efter.
  Dessa läkare kan ej bota utan bara förfölja.
  Dom läkare som blir spöade blodiga går inte ut med misshandel i media.
  Tro mig!

  SvaraRadera
 10. Att det blir en liten notis att det finns några tusen svenskar som fått vanvård och kanske är lite radioaktiva blir en liten notis i nyheter.
  För lätt radioaktivitet är normalt i Sverige även om det blir lite sår.
  och konstigheter med transparanta blodsorter som inte koagulerar gör utländska läkare spökrädda.
  Så dom får fri asperin av staten då det ska frigöra gifter i från konstgjord blodplasma.
  För dom med plast i blodet blev i lurade att dom tål sarin som vi får på raggarparty eller nåt då!
  För vem fan vill anfalla Sverige då vi har dårar som har konstiga militära registreringar som ingen förstår.
  Försökskaniner kan bitas!

  SvaraRadera
 11. Vi har militära register för registreringens skull då Sverige ska redovisa sina militärer.
  Vilket är bekvämt då andra nationer ska låta bli våra militärer.
  Vilket innebär att man kan vara registrerad som militär utan att vara det då skvaller om skit i från svensk militärtjänst kan skada svenska ryktet.
  Att styra över huvudet på folk så att säga.
  Registreringar stjälper folk.
  High klassified och vi själva vet inte vilka militärer vi har.
  Fick du inte tillbaka din personakt i från lumpen har du din registrering kvar i register oavsett du vet om det eller inte.
  Och du blir dömd till Sverige då staten äger dig.

  SvaraRadera
 12. Det kan räcka med att någon militärläkare gav dig en spruta och personakten försvan.
  Då får inte utomstående nation inte förhöra dig då svenska militära intressen säger att du är hemlig.
  Lagen om militär säger att du själv måste gå till utomstående makt om dom vill ha dig.
  Och preskriberar dom för dig själv måste du göra en egen undersökning då du inte får hjälp.
  Svenska preskriberingar i sjukvården dödar folk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med en sprutan har du fått draködleheten i dig.
   Draködlor blir kallblodiga och hårda i psyket.
   En tjugoprocentare som inte är färdig draködla har 36 grader kroppsvärme och får ej var i såren.

   Radera
 13. Det va länge sedan jag såg någon mustjävel då dom inser att jag ser.
  En parodi då Sverige måste inse vad lojalitet är.
  En registrering och dom har tydligen rätt att dyrka och stjäla och ställa till ovett.
  Dom gick i fällan då dom hamnade inför allas ögon.
  Must är kärringar och tål inte lite handgemäng och gråter lätt.
  Att smyga i en kohage och springa undan då grannnen skjuter kattjävlar.
  Så stå i smyg och se på så går det att skjuta en mustkärring i smyg å.

  SvaraRadera
 14. Ingen åtalar en draködla då kommer allt fram!
  Dessa står över lagen och får inte synas då dom är hemliga.
  Smutsig krigföring får ej synas då man använder ljuddämpare och droger med dopade soldater.

  SvaraRadera
 15. Så det är tur att man kan vara Anonymous och tala sanning då sanningen dödar kung och hela helvete.
  Och då är det bra om vi cencurerar vilka som skriver och utnytjar lagen vi har i Sverige med rätt att dölja och skydda urkund av nyhetstipps.
  Must tror dom är utom synhåll och agerar i smyg medan man står och har knölpåk bakom ladan.
  Att plocka blåklockor i dalarna är ett begrepp.
  Naturintresserade smygmilitärer som springer och dräller.
  Jävla dårar som spionerar då man knullar!

  SvaraRadera
 16. Att SÄPO är involverat i avlyssning är inget nytt och det är kul att dra in dom mera genom anmälningar.
  Dom blir stötta och sura då folk vet om vad dom anmäler och folks ord stämmer bra.
  Då blir dom tafatt och sitter och petar naglarna och bara säger Hmmm!
  Sedan går man ut i media och säger att det anmälde jag och ingen gjorde något!
  Sedan rullar det huvuden som jävla parodi med fulla bowlingpartyn.
  SÄPO består av kärringar som blonderat pallet för mycket så hjärnan är urblekt.
  Och dom är blåögda med!

  SvaraRadera
 17. Stasi liknande register måste man påstå med tanke på hur det varit.
  Men dom registrerar så dom sätter dit sig själva då man själv redovisar för utomstående makt sanning bakom registrering.
  Mycket av det som registreras i det militära är för att visa upp för utomstående makt då länder ska redovisa sina militärer.
  Men att man sedan säger att jag är fan ingen militär alls och jag vill tala med er då jag berättar varför.
  Då sitter dom med skägget i brevlådan och svär.
  Must spionerar och försöker ta reda på hur mycket indevider vet om eller gör då dom är farliga då dom talar.
  Personligen har jag blivit av med e-mail på nätet och dom har spionerat i flera år.
  Till och med dyrkat upp mitt hus och rotat.
  Men jag vet vilka dom är så nu gömmer dom sig.
  Mustjävlar.

  SvaraRadera
 18. Vi slår tillbaka själva i mot must och deras organisation.
  Att vara lockbete och sedan klubba dom jävlarna bakom en ladugård.
  Rotar sedan i deras fickor och infiltrera deras organisation.
  Sedan får dom raggarparty i hemmet med spyor och grafitti.
  Dom går i folks hem och rotar vilket gör att jag kan gå i deras hem och rota vidare.

  SvaraRadera
 19. Vi får slå tillbaka mot försvaret med.
  Smygande dårar som gömmer sig då man skulle haft besök.
  Svenska försvaret kan inte knacka dörr och bete sig formellt utan att smyga och hålla på med negerfarsiliteter och voodooooo!
  Spanande på internet och krigsplaceringar gör att dom i dag ångrar sig i en del frågor.
  Dom frågade och man sa sitt då vi mönstrade men dom ignorerade ens ord.
  I dag tar jag gärna vapen och precis som då vägrar jag uniformen.
  För dom kan inte ens knacka dörr och dela tillbaka personsedeln som man fick till regimentet.
  Än i dag har dom inte visat mina militära betyg för mig.
  Jävla sprätthöns som är rädda för lite tuppfight.
  Så dom sitter bara i ett hörn och ruvar i smyg och skickar någon spanare.
  Dom tror att dom är i säkerhet i något arteses.
  Att terrorisera försvaret gör mig på humör.
  Sjukt beteende tycker många då!
  Men jag känner ju mig friskare efteråt.
  Du behöver för fan hjälp sa någon!
  Ja! jag behöver hela jävla nato för fan!

  SvaraRadera
 20. Dom skriver här om nätatack som innebär sanning om Sverige och inget annat.
  Dom som ligger i militära register vill dom indirekt sätta i klister.
  Och i mitt fall är Sveriges intressen min död.

  SvaraRadera
 21. Must har register på sveriges farliga personer.
  Fick du inte tillbaka din personakt i från försvaret då du muckade är du kvar i deras register.
  Skit i det och gå ut i media endå.
  Personakten är bara som ett gammalt kommunistpass!
  Gjort av dåligt papper så det inte ska gå och kopiera.
  Militära betyg kan du skita i då man enbart ska ha dom då man är kariärsmänniska i uniform.
  Gå över till nato och dom tvingar fram uppgifter som du alldrig annars får se!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att vara bra på något och påvisa resultat ger militära betyg.
   Duktiga personer är ett hot i herrarkin.
   Andra aspekter på anledningar att dom spanar på en del individer är att dom vet för mycket.
   Eller är en av dom som staten har som övningsobjekt och medecinskt objekt.
   Att ha militära hemligheter i blodet!
   bokstavligen.

   Radera
 22. Hemligt förband skyddar it hot!
  Dom porrsurfar säkert på arbetstid och sullar ner mer än vad dom räknar med.
  Vi förväntar oss lite mera skandaler om vi hade en fri press.
  Att vara i grönkläder har en sensmoral.
  För en militär utbildning ger ett förspel och en kladdig mus.

  SvaraRadera
  Svar
  1. :O Porrsurfar myndigheterna?

   http://www.expressen.se/nyheter/must-skakas-av-en-ny-porrskandal/

   http://undermattans.blogspot.com/2012/03/svensk-polisman-vann-vm-i-porrsurfande.html

   http://undermattans.blogspot.se/2013/01/myndigheternas-favoritsajt.html

   http://2.bp.blogspot.com/-TKKLKcb1grk/UWiQMz4-ykI/AAAAAAAATTU/VvLcFwzMi_4/s1600/Milit%C3%A4r+porr2.jpg

   Radera
 23. Olagliga stasi liknande register!
  Att dom lagrar folks surfande och registrerar vet vi alla vilket inte gör något då dom inte får agera där efter.
  Men försvaret håller inte på sina regler och lagar så dessa uppgifter kommer i fel händer.
  När kristdemokratiska huliganer sitter bredvid nere i arteses och spanar på folks surfande som i falun 2008 har det gått för långt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Att dom lagrar folks surfande och registrerar vet vi alla vilket inte gör något då dom inte får agera där efter."


   Infon om undersåtarna i datalagringen finns nog tillgänglig för eliten för evigt (radering=inte så troligt;) - så vem vet, nästa skara härskare kanske agerar mer som vännerna i "broderkungadömet Saudi"?

   Radera
  2. Det var i ericsson och kristdemokraternas regi dom gjorde intrång under kabelfabriken.
   Dom använde försvarets utrymmen till eget syfte.
   Svenska försvaret har dålig organisation medan dom vaktar oss som vet men inte får skvallra.
   Jag är arbetare i kabelfabriken falun.

   Radera
 24. Anledningen att FRA och must håller koll på en del individer beror på olika saker.
  Och det betyder inte att respektive är involverad i gripen eller annat fallierande skit.
  Det räcker att en kronläkare vill ha ditt blod för sig själv och att den dåren med vitrock inte står för sitt agerande tidigare.
  Dom kollar så inte torterade kan tjalla till omvärlden.
  Svenska kronläkare dödar folk!

  SvaraRadera
 25. MUST är en täckmantel för nationens säkerhet neråt i strukturen och för folket, eg handlar det om elitens säkerhet och rådande systemet. Att man vill ha total databas på folket och aktivt studera de som hotar det är givet.

  Som en kommentar sa att de kan jävlas med folk genom skattemyndigheten och systemen är givet också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. MUST är till för att hålla koll på militärer och säkerställa rikets säkerhet.
   Ett spionorgan som kollar upp dom som finns i militära registret.
   Övriga medborgare håller SÄPO koll på.
   Men dom är riksklåpare som gör bort sig dom där mustarna.
   Och dom får inte bli ertappade alls då dom bara kollar.
   Därför kan man spöa dom i smyg då ingen ser.

   Radera
 26. När det gäller MUST vill vi ge en hälsning till Jan i falun!
  https://www.youtube.com/watch?v=3fdZWbIsrFk
  Det är kul att supa med Jan! Going down down down i arteses.
  Ta med lite kronbrännvin och asperin.

  SvaraRadera
 27. Must får ej ertappas och dom tar skepnad som något annat.
  Öppenvård eller inhyrd personal på företag.

  SvaraRadera
 28. Militära underättelse och säkerhetstjänsten behöver inte ens åka till dalarna och plocka blåklockor för dalarna tillhör inte konungen.
  Svensk militär har redan släppt dalarna till sitt eget öde då dom sket i att rensa sömntutor från I13.
  Här är det folket som styr och inte kungens män.
  Vi kan därimot åka runt och dela ut blåklockor så ni slipper åka hit.

  SvaraRadera
 29. Jag har register på must-anställda!
  Och jag ska börja med telefonterorr!
  Säljer du läsk?
  Jag behöver lite must levererat och jag betalar med bugg som ni glömt och jag trampat på.
  Ni kladdar över allt och jag ser er men sa inget vilket gav mig övertag.
  Skål Jan! Och sätt på Bruce spreingstine.
  Uch!

  SvaraRadera
 30. Must jagar och spionerar på vanligt folk utan att dom har med folk att göra.
  Dom kidnappar folk på order av svenska försvarets läkare.

  SvaraRadera
 31. Jag har med must att göra även om dom inte har med mig att göra.
  Jag vill hämnas och jag kommer att slå dom bara.
  Jag ville pippa frun ensam och inte kamera övervakning genom sovrums fönstret.
  Det är en militär angelägenhet då jag skjuter skarpt.
  Då och försvaret kommer att få försvara sig vilket är svårt.
  För jag vill skjuta dom bara.
  Skjut som skjut kan man tycka då.
  För spionerandet i hillersboda by ovanför falun blev en internationell fråga.
  En gränsfråga då internetts domäner vill sätta pricken över i.
  Att vara Anonymous innebär att man inte kan vara militär.
  Därrför va det spioner där.
  Militära angelägenheter som alla andra militära angelägenheter.
  Skjuta slabba stöna svettas krypa sikta skrika!
  Ve are legion!

  SvaraRadera
 32. MUST lagrar inte bara information dom förföljer folk också.
  En pik till en fet mustfarbror i falun.
  Going down down down ! med Bruce springstean.
  På fabriksgolvet gick han fet och ful som fan.
  Utanför mitt hem smög han ful som fan.
  Och inte kan dom köra BMW heller.

  SvaraRadera
 33. Must är klåpare utan riktigt arbetssätt och lagar.
  En dåld organisation som går utanför lagen med dyrk och trackaserier.
  En längre tid ca femton år har jag varit ett spaningsobjekt.
  Dom är klåpare som bara spanar så det syns utan riktigt resultat och mål.
  Dom vet ej varför dom spanar och rapporterar till sin överordnad som har dålda syften även för dom som spanar.
  Utan riktig struktur i arbetet med syfte liknar dom jävla clowner.
  Jag driver med dessa dårar och skriver till journalister om deras arbetssätt.
  I mitt fall har dom registrerat mig som något. vilket jag skiter i.
  Och det handlar om varför jag inte uppsöker militärläkaren.
  Dessa läkare kom in i mitt liv hösten 1989.
  Och dom får inte synas och märkas då svenska läkare arbetar hemligt.
  Dom kan dock ej prata med respektive pacient då dom syns.
  Så jag driver med stalkare på stan med att göra omkringående rörelse och förfölja respektive mustare.
  Jag vet hans namn och jag vet hur han agerar.
  Han gillar going down down down med Bruce Springstean.
  Under fabriken där jag arbetar väntade dom in mig i det militära anläggningen men jag kom aldrig.
  Därför måste en dåre stalka mig som heter Jan i från Falun utan att få prata med mig. HA HA HA !!!
  Jag får släp av jan och jag förföljer sedan jan då jag har haft span på den fan hela dan.
  Men då går han ner under fabriken.
  Going down down down.... I arteses.

  En före detta kabelarbetare från falun.
  Slutade där då lönen stals av den lokala maffian och det luktade lik !
  Lik har vita maskar och stinker illa.
  Arbetsmiljövärket är inkopplat då det stinker i fabriken.
  Jag tycker synd om den där jan då han var en ensam fan.
  Hälsa den där jan att jag bjuder på en grogg.
  Och han hittar till mitt hem.
  Han leker med usb på halsband och vill att jag leker med honom.
  Men jag struntade i den leken.
  En fisk som vondas.
  HA HA HA !!!!

  SvaraRadera
 34. Under mattan kan ställa sakliga frågor här med en liten gul anka om ni törs öppna näbben.
  Saklighet! vet ni vad det är.
  Att gå rakt på sak utan att göra som flickor ! Att gå i cirklar i diskussion.
  Att göra allt till farsiliteter gör att ni blir till farsiliteter.
  Julius Lasagn han ler!
  Militär underättelse är i hälarna i många år.
  Sedan kontaktar jag dom på telefon.
  Men dom vägrar svara!
  Så kan det i Sverige vara.
  Stalkare med en svart intruder och svart skinnställ.
  En till som kommer att bli avslöjad.
  En till kärring mörkhårig som ser rädd ut då man glor på henne.
  Jag har dom under uppsikt och jag ligger alltid lågt.
  Sedan avslöjar jag deras hemligheter och i bland förföljer jag dom.
  Att förfölja dessa gör att man får ett annat perspektiv.
  Sverige ett land där offentlighetsprincip är i en lag som ingen följer.
  Att bjuda mustare på grogg. Och lånat lite av kronläkaren i smyg.
  Sedan får dom hllicinera och jaga draködlor som valt diesny.
  Jag känner Acroth personligen.

  SvaraRadera
 35. Draködlor i samband med arteses är militära hemligheter.
  Under mattan är inte en del av Sverige.
  Så vad får då sägas här då eran cencur inspekterar.
  HA HA HA !!!
  Jag vet att draködlor äter knarkkaka och har paraply i stjärten.
  Detta är ingen myt då en överlevnadsdräkt är konstruerad av svenska experter.
  Draködlor har gasmask då arteses kan vara utan ventilation.


  Dom går i kanalerna mellan större ställen med flera mil i mellan.
  Som spanare och kurrirer samt vägvisare.
  Dessa kanaler är gjorda av överdimensionerade betongrör likt avloppsrör.
  Under jord i Sverige använder militären 9mm k-pist.
  Urmodig pryl utan riktig säkring.
  Att gå rakt på sak och fråga den som vet gör inte folk då dom sätter svaret i fråga på den som vet.
  Att lägga över svaret och få svar.
  Ni kan och ni vet hur ni tar in information.
  Men ni vill inte.
  Då ni är farsiliteter.
  Vad är krig vad är fred?
  Vad är erat syfte och vad är mitt syfte?
  Julian bor i nato-land. född rätt på hand.
  Inget jag fick välja då svenska kungen pekar kan man bara svälja.
  Vad är farsiliteter och vad är igentligheter.
  Under my thumb är Sverige då jag får skit väljer jag att föråda.
  Vad är kronvittne och vad är tiga då guld inte är värt.
  Varför driver vi inte med svenska nazistläkare?
  Det är för alvarligt för farsiliteter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag svarar inte på mig själv som ideot utan tillägger lite.
   Staten eller kronan som vi svear säger tror dom äger folk med ett papper.
   När det gäller Sverige och register är det något religiöst fundamentalt skrivet i ett ord.
   Militära register är vi alla män oavsett.
   Och vill dom utnytja dina register gör dom det.
   Som skrivet i sten är dessa militära betyg för dessa som använder papper.
   Samtidigt kan dessa papper vara tjugo eller trettio år gamla.
   Att hålla koll gör dom med must men så fort dom ska agera kan dom inte ett dugg.
   Som jävla drägg är dom bara i vägen utan att kunna göra nytta för någon.
   Och så fort folk inser att det är must runt knuten vill folk bara döda dom små liven.
   Inte ens respekt har dom.

   Radera
 36. Must och register har med det militära att göra och styrt av det militära helt.
  Dessa register har med Sveriges säkerhet att göra och dom trerroriserar folk i smyg som inte är lojala.
  Så varför ska dom ha o-lojala i svenska militära register?
  Jävla dumhuvuden!
  Dom vågar inte ens prata med respektive.
  Utan smyger och förföljer folk enbart.
  Inget att ens vara rädd för då deras agerande inte får finnas i offentlighet.
  Dumhuvuden som terroriserar ut folk från den svenska militären dom som inte är lojala.
  Som i mitt fall talade jag om att jag aldrig är lojal den svenska fanan men dom gjorde mig till militär endå!
  Jävla dumhuvuden!

  SvaraRadera
 37. It attack är att skriva sanning till en nyhetsbyrå.
  Att kriticera Sverige är en attack mot Sverige.
  FRA vill inte heller att man skriver till nyhetsbyråer utanför Sverige.
  Dom kontaktar aldrig den som skriver utan bara hackar tillbaka i smyg genom att förhindra att meddelanden kommer fram eller tömmer din hårddisk genom telejacket bakvägen då du inte ser.
  I Sverige ska du dra ur telejacket när du surfat klart.

  SvaraRadera
 38. Vad menas med olagliga register då dessa är enbart till för staten.
  Så fort sådant kommer på tal blir det olagligt då man talar med folk.
  Vad säger Sveriges lag ! Jo alt är tillåtet så fort Sveriges säkerhet kommer på tal.
  Must är en dåld organisation och inget offentliggörs.
  Då kan dom inte heller göra något med dessa register offentligt.
  Dessa register och företeelser kommer då aldrig att användas i rättslig mening.
  Att inget kommer till tingsrätten betyder att dom inte står för vad dom gör.
  En dåld företeelse som andra organisationer i europa.
  Att ha mustjävlar i häcken betyder inte att dom är harmlösa.
  Men det går att agera själv i smyg som dessa gör.
  Vill dom leka leken får dom det.
  Jag är före detta militärt registrerad i mellan Sverige.

  SvaraRadera
 39. Jag kan också påpeka lite till det där med anledningen med must.
  Att ha vetskap utöver det vanliga innebär en säkerhetsfara för Sverige.
  Anledningen dom springer som kåta bögar efter en i flera år är att dom inte kan blanda sig i då mera vetskap kan komma i fel händer.
  Men dom måste ändå ha koll på dom som är säkerhetsfaror.
  Det innebär också att dom inte tar upp vissa saker i tinget då det kan bli offentlighet efter dom.
  Vetskap gör en personligen också till rättslös lika väl som rätts-imun.
  HA HA !Imunitet i justitiedepartimentet.
  Ni bör kolla vad det svenska justitiedepartimentet har för register i stellet.
  Där av polisens registreringar som gör skillnad för vanliga indeviden i vardagen.
  Vetskap är alltid bra men i bland surt att svälja.
  Allt handlar om terrorbalans mellan mig och riket Sverige.
  Att ge dom medvetet information att jag offentliggjorde nu detta på grund av erat agerande.
  Och dom har sedan bara ignorerat medan dom spionerar gör allt till ett spännande liv.
  SÄPO har hundar och hyndor.
  FRA ger mig rätten till det fria ordet då mina ord kommer på plats i deras register.
  Att FRA har mig på span innebär att mina ord alltid kommer rätt i deras ögon.
  FRA gör ett bra jobb som medelar vad jag säger.
  HA HA HA !!!!!
  Och jag har sett resultat av mina ord.

  SvaraRadera
 40. Jag har blivit så jävla hatisk att jag kan begå mord på statliga farsiliteter.
  Att bara springa omkring och psyka folk utan att ens ha tanke på att prata visar dumhuvudens val av yrke.
  Mustjävlar har själva valt yrke och dom kommer att få leva ett hårt hårt liv.
  Dom ville ha det hårt ! hårt !
  Nu är det våran tur att smyga på dessa.

  SvaraRadera
 41. SÄPO bryr sig inte om lagen.
  Jag rapporterade till SÄPO om intrång i Faluns arteses och spridda folkbokförings blad i en fabrik.
  Jag blev förföljd då dom gick med dyrk sedan terroriserade dom mig.
  SÄPO tycker inte om då vi privatpersoner lägger oss i kriminalitet.
  Men dom säger samtidigt att vi alla ska bekämpa kriminalitet genom att anmäla och hjälpas åt.
  Vilken typ av kriminalitet vi ska ha kvar i Sverige säger dom inte.
  Godtyckligheten Sverige innebär att bara en anmälan till polis gör att respektive kan veta för mycket och blir en samhällsfara.
  Samhällsfara = Fara för rikets säkerhet som det heter.
  Så kommentarerna här med att man ska dra dom medhårs då kåta säpo-luder delar ut ring stämmer bra.
  SÄPO är en kvinnorörelse som gör sig bäst i sängen.
  Då har dom något att ta på.

  SvaraRadera
 42. Att få bort statens stalkare är inte lätt.
  Man kan själv göra lönnmord i smyg.
  MUST arbetar alltid i smyg.

  SvaraRadera
 43. Ni på bloggen har inte så mycket om MUST.
  Det beror på att passiva människor inte arbetar aktivt.
  Någon gav er lite information medan ni sitter och ler.
  Ni ska lära er att fråga och leta.
  Men prydheten i sociteten säger att det är fult att peta.
  Rädda ni små så fortsätt att sjunga om dom modiga och fria medan ni låtsas ni är det själva ni små.
  Stå och passivt glo medan ni vill ha mer information.
  Jag vet ej vad för information då ni inte frågar.
  Människans gissel är rädsla och ångest och jag ser det i er.
  Gränser i människor är osynlig och en oskriven lag som ligger i arvet.
  Den medfödda kulturen i människan skapar en föreställning med rättsmedvetande.
  Ni får undersöka i ett land som Sverige men ni sitter på betryggande avstånd och undrar medan ni inte törs fråga.
  MUST är svenska stans jävla Gestapo som skyddar nasistläkare och stalkar folk till vansinne medan dom själva inte törs stå för vad dom är.

  SvaraRadera
 44. Jävla smygande på order av staten utan att respektive ska veta om något.
  Vi blev tvungna enligt lag att göra svensk militärtjänst.
  Vi blev ägda då svensk militär håller i våran folkbokföringsblankett.
  Då någon äger en personligen kunde dom göra vad dom behagade själva med kronläkare och tvång.
  Människa är då under djurens värde och ett liv betyder bara jävla liv.
  Misstag är svensk militärs hemlighet då skandal kan skada Sverige.
  Must har koll på mer än svenska militärer då statliga intressen står på spel.
  Jag är ingen svensk militär men jag vet vilka dom är och dom har sprungit runt mig.
  Troligt vis på beordran av någon man inte får veta om.
  Alla vi medborgare kan vara föremål för dessa då vi kan vara potensiella fiender för landet.
  Dom vill ha mig till fiende och dom fick mig till fiende.
  Då jag vet om skandaler.

  SvaraRadera
 45. Svensk militär vet om sina misstag och folks vetskap om dessa.
  Det innebär inte att svensk militär vill reda ut sina misstag.
  Då tillsätts en krisutredning enbart i syfte att dölja alla misstag.
  Krisutredning sker dock i det dålda.
  Must reder dom ut i dag på svenskt vis.
  Det innebär inte att dom pratar med mig som skriver här.
  Även om dom vet vem som skriver här.
  Det vet dom för i Sverige spionerar FRA på oss alla.
  Hur svenskt vis går till skriver jag fan inte här.
  Och det beror på att jag råkar vara född i Sverige.
  Det är inte lätt att vara svensk då våra styrande skämmer ut våra medborgare så vi gömmer oss.
  Jag vill vara anonym.
  Uch !!!!

  SvaraRadera
 46. Must är ett svenskt fenomen då det gäller allt.
  Mycket snack då dom bildades med mycket förväntningar.
  Redan då blev fenomenet riktigt svenskt för det var hemligt samtidigt som förväntningarna inte kunde uppfyllas.
  Amatörer som ska leka agenter under dårar som inte kan visa sina intressen i ljuset.
  Alla medborgare arbetar i mörker då regimen Sverige har ett bestraffande system som aldrig belönar för möda och värk.
  Att ha hemliga agenter under en hemlig agenda samtidigt som dom inte får agera öppet.
  Själva är dom inte medvetna att alla vet och glor på avstånd.
  Dom själva är så hemliga att dom får order att spana på en person och rapportera till någon utan att veta varför med varken syfte eller mål.
  Han går där tre gånger i veckan utanför mitt hem i en by med 60 invånare och tror han är osynlig.
  I en by med skvaller och intriger värre än monthy phyton.
  Bara hans iaktagelser gjorde att must förvirrade sig och satta hela försvarsmakten ur led.
  Att rapportera dårskap under konstiga ordrar gjorde mannen som arbetade åt must till ett nerv-vrak.
  Han tröstade sig med låtar av Bruce Springstean.
  Going down down down. medan han inte tordes göra mer än att titta ner.
  För här går han och alla glor då dom hemliga går i falska kläder och skor.
  Björnar jehovor sekter med arga bönder journalister och raggare med röda bilar.
  En gång i tiden en sommar med värsta kulmen 2008.
  Då must skulle rapportera skit i byn skrev jag deras iaktagelser till nyhetspress.
  Inget blev då hemligt och must kom i dagen.
  Länge gick han utanför mitt hem och på mitt jobb.
  I cevila kläder och slitna skor.
  I kyla och mörker med näsan full i snor.
  Snyft !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han smög i kabelfabriken i många år.
   Han gick i samma kläder som inhyrd personal.
   MUST har troligtvis avtal med bemanningsföretag.
   Dom hette Proffice eller nåt.
   Svenska försvaret med militära underättelsetjänsten lägger ut arbete åt Proffice eller nåt.
   Dom behöver inte arbeta utan bara smyga på arbetarna och hålla sig undan så det inte märks.
   Must i Proffice-kläder sammarbetar med svenska hemliga kronläkare som springer medan företagets tjänstemän är i förbjudet område under fabriken.
   Det var viktigare att hålla reda på en del arbetare än att rapportera om intrång i svenska försvarets katakomber under fabriken.
   Under fabriken sprang han och i fabriken sprang han samt förföljde mig ute på stan.
   Ett känt ansikte och han hette ***!
   Alla i falun har sett honom men ingen får veta om honom.
   Enligt mitt tycke är han också troligtvis kristdemokrat.
   Svenska kristdemokrater tror dock att han är vådarättare som springer efter folk.
   Hjälp nu kommer vådarättarn! Och dom flaxar undan.
   Kulmen var sommaren 2008 då försvarsmakten fick oväntat besök med väckelsemöte under fabrikens hemliga ledningscentral.
   I denna ledningscentral finns också FRA.
   På den tiden sköttes FRA av kristdemokrater.
   Must vet ej vad dom ska rapportera då dom blir helade av svensk halleluja.
   Det är därför svenska försvarsmakten bara tror och inte vet något.
   Vådan är jag som sprang till media jag.
   Då finns inga försvarshemligheter kvar.
   Nu är dessa utrymmen med ledningscentral till för enbart krigföring om Sverige hamnar i krig.
   Så FRA är hemligt och får inte nämnas här.
   Där sitter staben om det blir krig och främmby falun är en av många platser i landet.
   Rykten om kungens louge då kungen har en egen lya under fabriken.
   Dom har druckit upp kungens kognack med.
   Men det var droppen.
   Kabelfabriken i falun är en bizzarr plats.

   Radera
  2. Jag kan också påpeka att dom letade efter någon Acroth i samma fabrik.
   Men ingen såg att han var där.
   På den tiden visste ingen vem han var.
   Då han var hemlig och Anonymous kunde han tippsa aftonbladet om det här medan FRA och must höll span på den där.
   Men ingen visste att han var Acroth den där.
   Aftonbladet är förtegna då dom inte kunde tala om vem han var den där som tippsade.
   Lagen om yttrandefrihet säger att man kan vara anonym om man går ut i media.
   Anonymous är lagliga i Sverige.

   Radera
 47. Must liknar bögstalkare och flåsar i nacken.
  Feta och slöa utan att dom precenterar sig.
  Man kan tro vad som helst om dessa.
  Dom gillar Bruce springstean.
  Och dom påpekar att jag ska ha kronläkare.
  Vilket jag inte har alls.
  Must används även till indevider som inte är militärer.
  I Sverige går allt bra bara inget syns.
  Jag har tjallat till nyheter om statlig stalking och nu har dom förstått vem som tjallar.
  Dumma huvuden tar lång tid på sig att agera efter förnuft.
  Dom beordras och dom som arbetar åt must tycker det är normalt att förfölja indevider i över femton år.
  Allt sker i smyg och allt reds upp i smyg ofta med vold.
  Jan mår illa för han är ond.
  Ond man. Blå som en smurf.

  SvaraRadera
 48. Vill moderatorn på undermattan veta mer om MUST har jag skrivit en del till aftonbladet om mina erfarenheter.
  Kontakta aftonbladet och hälsa i från.
  Peter Gustavsson.

  SvaraRadera
 49. Must har med företagshällsovård att göra.
  Must är ett spionorgan som får order av försvaret att spionera på enskilda indevider.
  I försvarsmakten finns militära läkare med makten att styra och beordra MUST.
  I det cevila heter militär hälsovård företagshälsovård i syfte att dölja och att få in militärt intresse i det cevila.
  Företagshällsovården går under cencurering i det dålda.
  Och har en religiös aspekt om man kollar i förklaring.
  Det finns mycket kristdemokrater inom must.
  Dom springer bland hallelujande missionärer.
  Det har jag erfarenhet av själv.
  Dom som tror och är utan insikt passar bra i must och kan beordras lättare.
  Om man kollar i svenska ordlexikonet FOCUS finns beskrivet ordet företagshällsovård.
  Militär hällsovård och det har religiös anknytning.
  Ska vi tro på Sverige och svenska ordlexikonet FOCUS ?
  Mitt svar är att jag ser ordlexikonet som bevis vad företagshällsovård är och det överenstämmer med mina erfarenheter av Sverige och försvarsmakten.

  SvaraRadera
 50. Anonymous är lagliga i Sverige då vi har ett fritt ord.
  Men Must är inte lagliga i Sverige då MUST inte kan gå ut öppet med vad dom gör och håller på med.
  Dyrka dörrar smussla stjäla bevis för något som inte går till tinget.
  Går på beordran från försvarets dolda läkarkår.
  Stalkar och förföljer folk i syfte att förstöra för vanligt folk.
  Försvarsmakten tränger sig på i vårat privata levene då staten inte har makten att regera angriper dom folk i smyg.
  Officiellt heter det att dom försvarar svenskt intresse och håller koll på svensk militär.
  Men jag och många andra är inte ens militärer i Sveriges land.
  Jag vet mer än dom flesta om Sverige och har insyn även om det är o-frivilligt.
  Dom lägger folk i ett register utan deras vetskap och sedan kallar dom militärer.
  Jag vet att dom vill dölja all inblandning i dag men med får dom svårt med.
  Jag skriver mera i detalj senare.
  Men det blir på ett annat ställe än under mattan bloggen där farsliteter ska finnas.
  Allvar är farligt och det kan bli politiskt.
  Julian är en fjollpitt ! Tycker jag !
  Julius Lasagn. Han ler !

  SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.