"- Enligt myndighetens årsredovisning ökade antalet anmälningar kraftigt under 2012."

Men eftersom handläggningstiderna har kortats är balansläget ändå gott. Utöver anmälningar mot polisanställda handlägger enheten också anmälningar mot åklagare, domare, riksdagsledamöter och vissa andra tjänstemän. Enheten lyder under Riksåklagaren.

Nästan hälften av alla brott som kommer in till Riksenheten för polismål är rubricerade som tjänstefel av polis. En annan stor kategori ärenden är misstankar om fortkörning med polisens tjänstefordon.  I de allra flesta fall avskrivs brotten.

Poliser har ofta rätt och skyldighet att använda våld mot enskilda personer. De har också rätt att överskrida hastighetsbegränsningar vid brådskande tjänsteutövning.

Totalt ledde ärendena som anmälts till enheten till åtal i 110 fall och strafföreläggande i 121 fall. I 62 fall har en åtalad dömts i domstol under året. De vanligaste brottsrubriceringarna var dataintrång, tjänstefel, rattfylleri och bötesbrottslighet.
*