lördag 13 april 2013

Fakta: Eleverna i Ungern smartare än i Sverige - Svenska skolan i fritt fall 2013

UNICEF har undersökt hur det ser ut i rika länder med barns välbefinnande och utbildning.
 

När svenska barn själva tillfrågas om hur nöjda de är med sina liv hamnar Sverige inte så högt upp – här blir det bara en elfte plats. Angående kunskaper i kärnämnen blir det mycket värre...


*
Sverige ligger på femte plats när barns allmänna välfärd ska rankas. När det gäller utbildning har dock Sverige rasat ner till en 18:e plats. Det visar en ny undersökning från UNICEF där 29 av världens rikaste länder jämförs.


Report Card 11: Child well-being in rich countries ingår i en serie rapporter där UNICEF undersöker barnfattigdom och socialt utanförskap i en rad rika länder. Den nya rapporten rankar bland annat länderna utifrån olika kriterier för barns välfärd.

Nederländerna, Finland, Island, Norge och Sverige hamnar totalt sett i toppen, medan fyra länder från södra Europa – Grekland, Italien, Portugal och Spanien – ligger i bottenskiktet.

När det gäller utbildning ligger dock Sverige riktigt illa till.

Mätningarna baseras på svenska elevers kunskaper i tre kärnämnen, och här har Sverige under 2000-talet rasat ner till 18:e plats, sämre än exempelvis Ungern och USA. 

Med undantag för Tjeckien, står Sverige därmed för det största raset bland industrialiserade länder när det gäller elevers kunskaper.

När svenska barn själva tillfrågas om hur nöjda de är med sina liv hamnar Sverige inte heller så högt upp – här blir det en elfte plats.  

Sverige har också den högsta siffran i Norden – 5,5 procent ­– när det gäller andelen ungdomar som varken jobbar, praktiserar eller studerar.
Sveriges starka sidor i undersökningen är generell och materiell välfärd, samt hälso- och säkerhetsfrågor.

UNICEF
http://blog.unicef.se/2013/04/10/skolan-svag-lank-i-svenska-barns-valfard/ 
Kred till NewsVoice:
http://newsvoice.se/2013/04/13/svensk-skola-aldrig-sa-dalig-som-idag/

UNICEFS:s undersökning om barns välbefinnande i rika länder:


*
Historien visar att makten värdesätter okritiska och inte alltför smarta människor - lätta och billiga att manipulera... (Terrorbluffen - krig för freds-bluffen... etc?)


- Diktatur, det nya idealet?


AB 2012-08-28
Var femte svensk mellan 18 och 29 kan tänka sig att sälja sin röst. Var fjärde inte tycker att det är så viktigt att få leva i en demokrati och nästan var tredje tycker det vore bra om Sverige styrdes av en diktator. Resultatet från Göteborgs universitet visar på en helt ny trend.


– Det svikande stödet för demokrati är starkast kopplats till de senaste decenniernas avreglering i skolan, säger Staffan I. Lindberg.

Allt färre ungdomar sätter stort värde på demokrati. När 300 representativt utvalda svenskar mellan 18 och 29 från hela landet svarade på 250 frågor genom besöksintervjuer fick forskarna Staffan I. Lindberg och kollegan Richard Svensson, minst sagt oväntade svar.

*
***


Fakta: Eleverna i Ungern smartare än i Sverige - Svenska skolan i fritt fall 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.