torsdag 10 april 2014

Tillfälligt bakslag för de "Kriminella Clownerna" som införde DATALAGRINGSDIREKTIVET!--EU:s datalagringsdirektiv ogiltigt--
SVD 2014-04-09. EU-domstolen ogiltigförklarar det kritiserade datalagringsdirektivet från 2006. ”Det här är ett tecken på att man borde ha lyssnat på kritiken mot direktivet”, säger rättssociologen Marcin de Kaminski till SvD. Operatören Bahnhof har nu beslutat att upphöra med all datalagring, skriver Computer Sweden... 
***
"Datalagringsdirektivet har använts av Säpo för att ställa krav på operatörerna om att leverera trafikuppgifter.
 

Domstolsutslaget är ett resultat av att Österrike och Irland har begärt svar från domstolen huruvida reglerna bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter."
***
http://www.independent.ie/business/technology/data-retention-directive-declared-invalid-by-european-court-of-justice-30165968.html
****
UM-Bloggen passar på att påminna om vad vi tidigare skrivit angående dagens DDR-övervakning och myndigheternas kriminella datalagring.  - Som givetvis är ett mycket grovt brott mot bl.a. de mänskliga rättigheterna. (Text från maj 2013)
***

- I ett år har vi varit fullvärdiga
medlemmar i diktaturklubben!***
---STORT SVENSKT DIKTATURJUBILEUM!!!---

---GRATTIS SVERIGE---
– Och Välkommen till Diktaturklubben...


**Här är Landsförrädarna som införde DLD 2012**Här är Riksdagsmännen som införde DLD 2012*
KRIMINELL SVENSK RIKSDAG


& REGERING BRYTER MOT


BÅDE GRUNDLAGEN


OCH FN:s STADGAR*FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna


FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris. Texten till deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, med Eleanor Roosevelt som ordförande.
*

FN:s Artikel 12

 • Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
  ***

- Både Datalagringsdirektivet
och FRA-lagen är brott mot;

SVENSKA GRUNDLAGEN:

*Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter*

1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.

3 § Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.

- Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling. Lag (1988:1439).

6 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. 

- Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Lag (1976:871).
Vilka konsekvenser har lagen?

Utöver frågan om vår rätt till privatliv finns det andra negativa aspekter med denna massiva datalagring. Det leder det till självcensur; människor kommer undvika att kommunicera om känsliga saker.

Att bromsa kommunikationen i ett modernt samhälle, att rädsla och tveksamhet sprider sig påverkar allt annat...
– Lycka, välfärd, omsorg, skola … allt.


- Och självcensuren är verklighet.
*

*
Regeringskansliet bereder nu i vår också frågan vilka myndigheter som ska införa FRA-TDV – ska de utses av regeringen eller av Säpo och Försvarsmakten? Ska statliga bolag med på TDV-listan? FRA har begärt extra budgetanslag för att bygga ut systemet under åren 2013–2015 – men summan har hemligstämplats.
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article3682379.ece
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3687540.ece
*– Datalagringsdirektivet är ett hafsverk!!!
Ny Teknik 8 april 2014

Det säger Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström i en kommentar till att EU-domstolen ogiltigförklarat direktivet. 
I ett inlägg på Twitter skrev Cecilia Malmström på tisdagen också: "Tydliggörandet som domstolen för fram om datalagringsdirektivet är välkommet och ligger i linje med kommissionens kritiska utvärderingsrapport."[...]
***
http://www.europaportalen.se/2011/09/38-organisationer-vill-stoppa-malmstroms-datalagring
***

***

Tillfälligt bakslag för de Kriminella Clownerna som införde DATALAGRINGSDIREKTIVE

7 kommentarer:

 1. http://www.activistpost.com/2014/04/organic-wine-producer-nearly-imprisoned.html

  SvaraRadera
 2. --PTS: Fritt fram att sluta datalagra--

  Post- och telestyrelsen (PTS) meddelade i eftermiddag att man beslutat att inte ingripa mot operatörer som inte lagrar data.[...]

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5834171

  SvaraRadera
 3. nu börjas det igen av andra onda clowner

  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU17/

  SvaraRadera
 4. ”Vi vägrar lämna uppgifter till polisen”

  (18 sep, 2015)

  Vid allvarliga brott samarbetar vi med myndigheterna.

  Annars inte.

  EU-domstolen är på vår sida.

  Det skriver Jon Karlung, vd för telekomoperatören Bahnhof.


  http://www.svd.se/vi-vagrar-lamna-uppgifter-till-polisen

  SvaraRadera
 5. Att lagra orden är en sak men det går ut på att kartlägga vad vi vill och säger.
  Det går bra att tala fritt och vi har biblotek med lagrade böcker.
  Författarens namn brukar stå i boken och det finns anonyma texter också.
  Nu är det så att staten stjäl e-mail och stoppar nyhetstipps.
  Att ha koll på dom som kan veta för mycket och det är ofta i mot deras vilja.
  Att tippsa om brott betyder att dom tystar allt en tid under utredning. (Preskribering)
  Det som inte får hända är att nyheterna visar sanning och rättsväsen ljuger då döms rättsväsendet ut.
  Varför ska då rättsväsendet ljuga då det finns sanning.
  Jo för Sverige som jag lever i och känner är en regim som förtrycker folk.
  Sanning och konsikvens är att sanningen är konsikvent och farlig för den som talar då rättsystemet är kriminellt.
  Lagen och allt annat skrivet i Sverige är ur tiden och gäller inte i praktiken och det är då allt tyckande kommer på tal.
  Snack och liten verkstad som man säger och det blir i alla fall statligt spionerande som blir skandaler.
  Det man inte kan skriva i dag på gruns av konstigheter på nätet kan man skriva i morgon på en annan dator!
  En text som försvunnit kan skrivas om och det enda som händer är att staten ser patetisk ut då det visar sig att dom spionerar utan att ens göra något åt brott och medelanden försvinner i mellan.
  Svenska nätet är inte som det ska.

  SvaraRadera
 6. Jag är känd i datalagringsderektivet då fra har koll på mig.
  Jag smäder försvarsmakten och hackar på allt och alla jag!
  Men det leder inte till tingsrätt då allt kan komma fram hur ni spanar.
  Att gå framför era ögon och ge nyheter världen över.
  Dom är inte farliga mer än att dom stjäl E-mail!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur menar du att de stjäl? Tar de kopior eller original? Det är ju rätt stor skillnad.

   Radera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.