onsdag 20 november 2013

Övervakningsprojektet "Internet" - Maktens databas för att straffa oliktänkande undersåtar

- Vad hände egentligen med internet och är det hög tid att lämna internet 1.0? Här är lite blandad info om dagens fascistiska övervakning på nätet. Bland annat lite om 1984-Sverige av DDR-modell och en video från de oberoende organisationerna "Fight for the Future och Demand Progress." Videon avslöjar hur NSA, FRA etc, tillsammans med utvalda delar av myndigheter och internationella företag i hemlighet övervakar de naiva och ignoranta undersåtarna (du?) 2013...
***
Avlyssnings-Sverige slår till 2013:
"- Polisen, SÄPO och andra brottsbekämpande myndigheter är på väg att få direktåtkomst till delar av Sveriges data- och telefontrafik."

- Ett helt automatiserat system där Polisen, Skattemyndigheterna, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och övriga brottsbekämpande myndigheter, på egen hand går in och hämtar trafikdata hos företag som lagrar surf-, mejl- och samtalsuppgifter. 

- Det är snart verklighet i den tidigare demokratin, Sverige...


- Uppgifter om bland annat människors mejl och telefoni inom landets gränser kan polisen och berörda myndigheter så snart som systemet är färdigtestat, hämta direkt.

Det innebär att brottsutredare, underrättelsetjänster, etc,  i landet snart själva kan gå in och omedelbart hämta ut uppgifter.

Vem som ringt vem och när, vart ett mejl eller ett sms har skickats, var en person befann sig när ett visst telefonsamtal gjordes och andra uppgifter...[...]

***
***

How the Government Tracks You:  

--NSA Surveillance--


Publicerad den 16 okt 2013
- Don't just watch it, DO SOMETHING: http://TheNSAvideo.com

The U.S. Government has turned the Internet into something it was never intended to be: a system for spying on us in our most private moments. Out of control government surveillance is a dangerous form of censorship. Don't be intimidated. Share this video.

Photos and Video from the October 15th Guerrilla Screening Debut in New York City: http://TheNSAVideo.com/#screening
 ***
***Titan (databas)

(Publicerat på  Wikipedia - Omdirigerad från Trafikdatabasen Titan)

Titan är en databas som finns hos Försvarets radioanstalt där tele- och datakontakter (trafikdata) lagras. Lagringen omfattar stora mängder kommunikation som korsar Sveriges gränser, även svenskars telefonsamtal och e-post.[1][2]

Informationen på databasen kan användas för trafikanalys, det vill säga för att kartlägga enskilda personers kontaktnät, surfvanor eller internettelefonerande,[3] eller sociogram.[4]

Databasens existens var okänd fram till 16 juni 2008 när den avslöjades av journalisten Filip Struwe i SVT Rapport. Verksamheten beträffande teletrafik har pågått sedan tidigast 1993 och internettrafik kan ha registrerats sedan 2000.

Avslöjandet visade på en avvikelse från regeringens bild av att FRA:s insamling och lagring varit smal och endast begränsad till "yttre hot". Vid tidpunkten för avslöjandet skedde lagringen med gallring efter 18 månader,[2] men detta ändrades från 1 december 2009 till 12 månader.[5]

Källan till SVT Rapports reportage har eftersökts av SÄPO,[6] men förundersökningen är numera nedlagd.[7]

Ny Teknik avslöjade 27 augusti 2008 att FRA utbyter stora mängder rådata, obearbetad digital trafik, med andra länder, bland annat USA.[8] Av regeringens lagrådsremiss om ändringar i FRA-lagen framgick att rådata även omfattar trafikdata.[9]
***

Lagring


Försvarets radioanstalt har en "Källdatabas", numera benämnd som "uppgiftssamling för råmaterial",[41] som kan avse Trafikdatabasen Titan.

Förarbetena till lagstiftningen anger att Källdatabasen är en omfattande databas. Den innehåller personuppgifter som kan eftersökas, till exempel namn på personer, adresser eller personnummer.

I sakens natur ligger att även personuppgifter som rör politiska åsikter, etniskt ursprung och andra känsliga personuppgifter kan förekomma.[42]


Utbyte med andra länder


Trafikdata får utbytas med andra länder och det finns inget krav på att sådant utbyte ska vara kopplat till yttre hot. 

I signalspaningslagen anges att FRA får för utvecklingverksamheten, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer.[46]

I 1 kap. 17 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet anges att personuppgifter som behandlas med stöd av nämnda lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer.[47]
***
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikdatabasen_Titan
***  

Motsvarighet i andra länder


Genom uppgifter som presenterats i media, utredningar och parlamentariska utfrågningar har det framkommit att organisationer i andra länder som motsvarar FRA inhämtar och använder trafikdata.

USA


USA Today avslöjade den 10 maj 2006 att National Security Agency, den amerikanska motsvarigheten till Försvarets radioanstalt, har en liknande databas, NSA Call Database.[52] Det uppskattas att databasen innehåller information om mer än 1,9 biljoner telefonsamtal.[53]

 

Storbritannien


I Storbritannien finns det ett förslag om att trafikdata rörande all kommunikation, inklusive inhemsk, ska lagras i en central databas av Government Communications Headquarters, den brittiska motsvarigheten till Försvarets radioanstalt. Databasen har benämnts som "Big Brother Database",[54] vilket har tonats ner av regeringsföreträdare.[55] Förslaget har det officiella namnet Interception Modernisation Programme.[56] Systemet bygger på att tusentals "svarta boxar" kopplas till kommunikationsnätet,[57] inte helt olikt de samverkanspunkter som Försvarets radioanstalt ska använda, med den väsentliga skillnaden att det brittiska förslaget även rör inhemsk kommunikation.

 

Kanada


I ett senatsförhör i Kanada den 30 april 2007 framkom det att John Adams, chefen för Communications Security Establishment ansåg att den kanadensiska lagstiftningen borde ändras så att organisationen skulle ha färre begränsningar avseende inhämtning av trafikdata.[58]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikdatabasen_Titan


Fight for the Future
(often abbreviated fightfortheftr) is a nonprofit advocacy group in the area of digital rights founded in 2011.[1] The group aims to promote causes related to copyright legislation, as well as online privacy and censorship through the use of the Internet
***


Facebook - övervakningsstaten bästa tillgång...


Videon publicerad den 2 november 2013
*** 

Säpos krav: Direkttillgång till pukkoder


Ny teknik 19 november 2013
Det gränssnitt som ger Säpo och andra brottsutredare direkttillgång till trafikdata hos operatörerna kan användas för att hämta andra uppgifter än bara trafikdata - exempelvis pukkoden. Med koden kan polisen öppna brottsmisstänktas mobiler.

Ny Teknik avslöjade den 6 november att Säpo och operatörerna sitter i samtal om att införa gränssnittet ITS27, som ger brottsutredande myndigheter direktkontakt med trafikdatabaser hos operatörerna.

När en polis begär ut information om hur, var och när en brottsmisstänkt person ringt, mejlat, surfat eller messat från operatörerna ska svaren automatiskt flöda tillbaka till polisen från databaserna. Systemet uppmärksammas även av andra medier i dag.

Ny Teknik kan i dag också avslöja att gränssnittet ITS27 medger att polisen kan hämta ut fler uppgifter från operatörerna - än bara de trafikdata som operatörna är skyldiga att spara, enligt lag.

Det visar vår genomgång av de sökfält som gränssnittets specifikation eller tillämpningsanvisning består av.
Exempelvis finns det sökfält för att begära ut mobilanvändares pukkoder, det vill säga den personliga upplåsningskoden.

Via koden kan polisen få tillgång till beslagtagna eller upphittade mobiler och läsa meddelanden, kalendernoteringar, se bilder och ta del av personlig information.
Detta får Tele 2 att reagera. Bolaget tycker inte att koden är en abonnemangsuppgift, som man är skyldig att lämna ut.

– Tele 2 kan naturligtvis lämna ut pukkod till brottsbekämpande myndigheter, men enbart om det begärs ut med stöd av ett formellt beslut om husrannsakan, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele 2.
[...]

Samtidigt kan koderna bara hämtas ut av polisen om operatörerna lagt över pukkoderna i trafikdatabaserna, som polisen får tillgång till.

Staffan Lindmark, jurist vid Post- och telestyrelsen, PTS, säger att myndigheten 2006 slog fast att pukkoden inte är en abonnemangsuppgift, enligt lagen om elektronisk kommunikation. Den omfattas inte ens av tystnadsplikt.

– Det är frivilligt för operatörerna att lämna ut pukkoden enligt lagen om elektronisk kommunikation, säger Staffan Lindmark.

Men Säpos åsikt är att operatörerna - utöver trafikdata - också måste lämna ut andra uppgifter som de har eller bevarar. Man hänvisar till regler i rättegångsbalken och i den så kallade inhämtningslagen.

Det finns också sökfält i ITS27 för hur abonnenter betalat sin trafikräkning, vilket exempelvis avslöjar detaljer om kundernas kontonummer och kortnummer.

– Att en viss uppgift omfattas av en teknisk specifikation är inte detsamma som att det alltid är okej att lämna ut uppgiften, säger Staffan Lindmark, och manar operatörerna till försiktighet.
Säpo driver nu på ordentligt för att operatörerna ska använda ITS27, som bygger på en europeisk standard.

Kurt Alavaara beräknar att gränssnittet ska vara i gång under första kvartalet 2014.
Enligt Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen, upphandlade man i våras ett ramavtal med bolaget Maintrac, som använder en ITS27-lösning för stadsnätsföretagen.

Ett 50-tal av cirka 150 stadsnätsföretag har hittills anslutit sig. Deras trafikuppgifter kommer att läggas över i en databas hos Maintrac som får direktkoppling till Säpo och Rikskrim, uppger han. Tills vidare granskas överlämningen av Maintracs personal.

***
Vidareläsning:
Övervakningsprojektet "Internet" - Maktens databas för att straffa oliktänkande undersåtar
***

10 kommentarer:

 1. -Norway admits it carried out phone surveillance for NSA-

  November 19

  Norway's intelligence services said they, not the US National Security Agency, collected data on more than 33 million phone conversations in Norway over the space of one month last year.

  The comments came following a report on Tuesday by Dagbladet, the Norwegian daily, that said the NSA collected the ‘meta data’ on the private phone calls of over 33 million Norwegian phone calls last December and January.

  Norwegian intelligence says it voluntarily shares the collected data with the Americans in the name of security.

  "This is data collection by Norwegian intelligence to support Norwegian military operations in conflict areas abroad, or connected to the fight against terrorism, also abroad," Lieutenant General Kjell Grandhagen, head of the Norwegian Intelligence Service, told a news conference.

  "This was not data collection from Norway against Norway, but Norwegian data collection that is shared with the Americans."

  Dagbladet's report was based on top secret documents made public by NSA whistleblower Edward Snowden and Glenn Greenwald, the former Guardian journalist who first broke the story on Snowden's revelations.

  The newspaper said it was privy to a top secret document, entitled, "Norway - Last 30 days", that shows that between December 12th last year and January 8th, the NSA had collected the meta data on 33,186,042 calls in the Scandinavian country.

  The original report did not mention that the Norwegian intelligence service was collecting the data and sharing it with the Americans.
  [...]

  http://rt.com/news/norway-nsa-snowden-spying-us-965/

  SvaraRadera
 2. -US snooping a threat to Internet freedoms, cloud computing – Wikipedia founder-

  American large-scale spying over global communications networks, revealed by NSA leaker Edward Snowden, poses a threat to Internet freedoms and, also, will affect US cloud computing industry, believes co-founder of Wikipedia Jimmy Wales.

  “It's going to have a big impact on the cloud computing industry as people are afraid to put data in the US, but it's also devastating for the kind of work I do,” Jimmy Wales told reporters after an IT event in Norway, cites Reuters.

  Cloud computing allows users to store and maintain data and applications digitally over the internet. Users can use software and access their files at any computer which has access to the World Wide Web. The technology has been gaining more and more popularity across the world as it makes computing more efficient and less pricey. Yahoo email or Gmail services – provided by American tech giants – are simple examples of the usage of cloud computing.

  “If you are BMW, a car maker in Germany, you probably are not that comfortable putting your data into the US anymore,” Wales said.
  [...]

  http://rt.com/news/wikipedia-nsa-spying-internet-387/

  SvaraRadera
 3. -End to privacy? Western firms hawk mass surveillance technology to developing world-

  November 19

  Human rights groups are sounding alarms as Western firms sell mass surveillance technology in Africa, Asia and the Middle East, equipping governments and companies new capabilities to snoop on citizens.

  Despite the public outcry over mass global surveillance being carried out by the NSA and the GCHQ, brought to light in May by US whistleblower Edward Snowden, the scandal has not prevented tech companies and countries from closing contracts on spy technology.

  That was the conclusion by Privacy International, a surveillance technology watchdog that has spent four years studying over 1,000 brochures and seminars used at technology fairs in major cities around the world, including in Dubai, Prague, Brasilia, Kuala Lumpur, Paris and London, the Guardian reported.

  Researchers listed themselves as potential buyers to gain access to the private conventions.

  On the basis of its findings, the watchdog released the Surveillance Industry Index, which shows how tech firms from Germany, France, Israel, the UK and US offer governments a broad array of systems that allow them to secretly monitor email and phone communications.

  The index provides details from 338 companies, including 77 from the UK, offering governments around the world a total of 97 different types of technology to choose from.

  One firm proudly touts its "massive passive monitoring" equipment, which can "capture up to 1 billion intercepts a day," the report says. Others sell cameras that can be concealed in cola cans or children's car seats, while one firm offers to transform vehicles into surveillance control centers. [...]

  http://rt.com/news/nsa-snowden-surveillance-gchq-us-946/

  SvaraRadera
 4. -NSA broke its own rules in 'virtually every' record, declassified documents show-

  November 19

  The National Security Agency systematically broke its own rules and collected information it wasn't supposed to, according to 1,000 pages of highly redacted classified files released for the first time by the Obama administration.

  The documents include 2009 court records in which the NSA acknowledged it improperly collected data despite repeated assurances to the contrary. The NSA engaged in what John D. Bates, the presiding judge over the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) court, called "systemic overcollection."

  "Virtually every" record generated by the program "included some data that had not been authorized for collection," the Guardian cites Bates as saying. Bates noted that the problems were endemic since the program’s inception.

  In one instance, the government admitted its violations resulted from "poor management, lack of involvement by compliance officials and lack of internal verification procedures, not by bad faith," the Associated Press reports. In another case, the NSA says it improperly collected information because of a typographical error.

  Bates, who presided over the 2009 case, said the that fact persistent abuses continued despite repeated assurances they were being reined in,showed "those responsible for conducting oversight at the NSA had failed to do so effectively." Bates characterized his conclusion as "the most charitable interpretation possible." [...]

  http://rt.com/usa/nsa-surveillance-documents-released-969/

  SvaraRadera
 5. Dom har redan insyn och kollar på vad vi mailar och säger på nätet.
  Efter som Sverige är ett land där dom går och läser direkt på våra servrar ser dom också våra mail vi skickar.
  Datalagring sker i servrar och en server går tydligen att spela tillbaka och se vad som gjorts tidigare.
  Det svenska nätet är gjort för att spionera på och använda för att registrera och spana på folk och deras attityder.
  Sverige är ett land där medborgarna sedan länge registrerats utan att dom själva fått reda på det i tex direkt i folkbokföringen med sexuella filer och politiska åsikter.
  Dom spanar enbart för att skydda Sverige och det spanas enbart för att säkerställa rikets säkerhet och inte för att ge oss medborgare skydd eller rättigheter.
  För staten Sverige är våran fiende och inte beskyddare.
  Sverige är ett slutet samhälle med en policy att tiga är guld värt medan brott sopas under mattan enbart för att dölja skit och inte städa.
  Under golvet på mitt arbete finns radiospan och internet spionen i regionen.
  Jag har tipsat nyheterna och det har gått snack på värkstadsgolvet med mina egna ord jag skrivit i från hemmet.
  Så det är våran militär som spanar så militärjuntan ska få reda på vad vi gör.
  Vi borde nog varna andra länder med att om ni mailar över den svenska domänen .se så kan din mail läsas och dina ord spridas bland folket.
  Och är du nazist får du en fristad i Sverige medan republikaner blir registrerade som terrorister.
  Och kommunister blir registrerade precis som alla flator och bögar så rättsväsendet kan särskilja er utan er vetskap.
  För lagen om vådarätt regerar och uppfostrar oss alla med ett dolt hot om represalier när vi snackar skit om moder svea.
  För registreringar har Sverige i dolda arkiv så inte vi ska ta illa upp med tanke på alla som det gäller.
  Officiellt så finns det ingen segreation i Sverige men den är tydlig enligt lag.
  En lag vi inte får ta i med egna händer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en hel del inlägg på bloggen angående de ämnen som du skriver om.

   Register, Nazister & rasbiologi:
   http://undermattans.blogspot.se/search/label/RASBIOLOGI
   http://undermattans.blogspot.se/search/label/NAZISTER

   Datalagring - som inte skall förväxlas med den verkliga hemliga datalagringen:
   http://undermattans.blogspot.se/search/label/DATALAGRINGSDIREKTIVET

   FRA:
   http://undermattans.blogspot.se/search/label/FRA

   Övervakning:
   http://undermattans.blogspot.se/p/svensk-overvakning.html
   http://undermattans.blogspot.se/search/label/%C3%96VERVAKNING

   Radera
 6. --Corporations hire former NSA, FBI, military & police officers to spy on nonprofits & activists--

  November 21, 2013

  Source: MassPrivateI

  Private companies employed former CIA, NSA, FBI, military and police officers to monitor and in some cases infiltrate nonprofit groups that have been critical of them, according to the report by Essential Information.

  The corporate capacity for espionage has skyrocketed in recent years. Most major companies now have a chief corporate security officer tasked with assessing and mitigating “threats” of all sorts –including from nonprofit organizations. And there is now a surfeit of private investigations firms willing and able to conduct sophisticated spying operations against nonprofits.

  The use of former intelligence, military and law enforcement officers for corporate espionage appears to be commonplace. Especially prevalent is the use of former CIA, NSA & Secret Service agents, as well as current or former police officers, and other former military, intelligence and law enforcement officials.

  These current and former government employees and current government contractors, do their spying against nonprofits with little regulation or oversight and apparently with near impunity.

  Many of the world’s largest corporations and their trade associations–including the U.S.

  Chamber of Commerce, Walmart, Monsanto, Bank of America, Dow Chemical, Kraft, Coca-

  Cola, Chevron, Burger King, McDonald’s, Shell, BP, BAE, Sasol, Brown & Williamson and

  E.ON – have been linked to espionage or planned espionage against nonprofit organizations, activists and whistleblowers.

  “Many different types of nonprofits have been targeted with espionage, including environmental, anti-war, public interest, consumer, food safety, pesticide reform, nursing-home reform, gun control, social justice, animal rights and arms control groups,” the report said.

  Corporate espionage against nonprofit organizations is an egregious abuse of corporate power that is subverting democracy,” said Gary Ruskin, the report’s author. “Who will rein in the forces of corporate lawlessness as they bear down upon nonprofit defenders of justice?”

  Corporations and their trade associations have been linked to a wide variety of espionage tactics against nonprofit organizations, including posing as volunteers or journalists to obtain information about nonprofits’ activities, the report said.

  http://massprivatei.blogspot.com/2013/11/corporations-hire-former-nsa-fbi.html

  http://www.blacklistednews.com/Corporations_hire_former_NSA%2C_FBI%2C_military_%26amp%3B_police_officers_to_spy_on_nonprofits_%26amp%3B_activists/30522/0/0/0/Y/M.html

  “Many of these tactics are either highly unethical or illegal,” the report said.

  http://www.corporatepolicy.org/spookybusiness.pdf

  Corporate and police spying on activists:
  http://secretmanoeuvresinthedark.wordpress.com/
  Secrets and spies: Police and corporate spying on activists:
  http://www.permanentculturenow.com/secrets-and-spies-police-and-corporate-spying-on-activists/

  Are CIA analysts helping Chevron spy on activists?

  http://www.earthrights.org/blog/are-cia-analysts-helping-chevron-spy-activists

  The Communications Assistance for Law Enforcement Act
  http://www.telecomreseller.com/2013/07/29/corporate-identity-theft-not-just-government-spying/

  http://massprivatei.blogspot.com/2013/11/corporations-hire-former-nsa-fbi.html

  SvaraRadera
 7. -Latest Snowden leak reveals NSA’s goal to continually expand surveillance abilities-

  November 23

  In a mission statement last year the US National Security Agency described how it would continue to expand its power and assert itself as the global leader in clandestine surveillance, according to a new report based on the Edward Snowden leaks.

  The five-page document brought to light Friday by the New York Times reveals the intelligence agency’s intention to “aggressively pursue legal authorities and a policy framework mapped more fully to the information age.” The spy agency sought the ability to trace “anyone, anywhere, anytime,” according to its 2012 mission statement.

  Dated February 2012, the memo was written after PRISM and many of the other programs that have since outraged the public were implemented. It describes a four-year plan to push the NSA past its current status and into “the golden age of SIGINT,” code for signals intelligence.

  “The interpretation and guidelines for applying our authorities, and in some cases the authorities themselves, have not kept pace with the complexity of the technology and target environments, or the operational expectations levied on NSA’s mission.”

  The document, given the name “SIGINT Strategy 2012-2016,” falls short of explaining exactly how it would go about assuming more power, but does make clear that the so-called “culture of compliance” would not give up any concessions. The paper indicates NSA leaders communicated the need for more power in order to effectively carry out its duties.

  NSA officials did note their plan to subvert cyber-security techniques so intelligence analysts are able to extract information on “anyone, anytime, anywhere.” Using both technical and human intelligence gathering methods, the mission statement sought to “revolutionize” data collection by influencing “the global commercial encryption market through commercial relationships” with more foreign partners.[...]

  http://rt.com/usa/snowden-leak-expand-surveillance-goal-185/

  SvaraRadera
 8. Det svenska nätet har länge varit cencurerat och förminskat.
  Jag ville läsa ryska nyheter på ru den ryska domänen.
  Då kom det fram en spärrsida med riksgälden att här får du inte vara.
  Vi svenskar får inte ens tala fritt med utomstående myndigheter eller press om man hårdrar lagen.
  Sverige är ett gammalt slutet samhälle som inte har någon riktig demokrati.
  Sossarna har styrt för länge och det är dom som vill att vi agerar som Sverige gjorde under kalla kriget.
  Enligt våran justitieminister så får dom ha koll på allt och agera med spärrar helt godtyckligt.
  Allt i syfte att rädda rikets säkerhet och inte folkets säkerhet.
  Sverige och folket är inte samma sak.
  Sverige ska försvinna i från folket om vi ska bli fria.
  Mina blåa Yahoo mail jagade dom i många år då jag var Anonymous sedan början på 2000 talet.
  Dom kan styra markören så den flyttas upp en rad där man skriver mailnamnet (mailadressen)
  Då råkar man skriva koden i fel rad och den blottas.
  Varför ska man ha tillstånd när man internationalsurfar som internettforskare.
  Jag har haft Yahoo delen av nätet sedan nittiotalet och jag har gämfört min och andras datorer.
  Jag har anledning att prata med utlänningar för jag vet om Sveriges hemligheter.
  Och jag tycker staten ska ge fan i andras mail.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Diktaturer/Demokraturer räds och förbjuder information - speciellt när den underminerar deras existens.

   (Dictatorships fear and ban information, especially when it may undermine them.)

   Gäller för Sverige & väst 2014.

   Radera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.