fredag 2 januari 2015

Världen Enligt Media - Västliga Stereotyper för Permanenta Krig och Eviga Ignoranta Tider

Rapport: Rent nonsens att media "gillar olika" - MSM ger cirkusliknande bild av minoriteter

En undersökning av media i USA visar att en mycket övervägande del av minoritetsgrupperna fördömer mainstreammedias sätt att rapportera om hur deras verklighet ser ut. Det är också bara ett väldigt litet fåtal personer från minoritetsgrupperna som släpps in i media och får vara delaktiga av produktionen... 
***
Den Alternativa Verkligheten
 
Bilder: https://twitter.com/ClassicPict

***
Världen Enligt Media - Västliga Stereotyper för Permanenta Krig och Eviga Ignoranta Tider
***
   
'Journalism is printing what someone else does NOT want printed: - Everything else is public relations.'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.