måndag 26 augusti 2013

Chossudovsky: Mainstreammedias journalister är kriminella lögnare och delaktiga i folkmord

Michel Chossudovsky angående mainstreammedia och dess medarbetare som idag frekvent är delaktiga i krigsindustrins välplanerade folkmord... Nu planerar mainstreamjournalisterna nästa folkmord i Syrien efter att de varit delaktiga till folkmorden på miljoner människor i Irak, Afghanistan och Libyen... Utan medias krigspropaganda går det inte att starta krig...
***

Chossudovsky: Criminal and Complicit Mainstream Media

***
Publicerad av 
GlobalResearchTV  den 13 maj 2013
Michel Chossudovsky speaks in Kuala Lumpur (2012). Reflections on the criminal mainstream mass media after the 9/11 events and "covering up" as obstruction of justice.
***
***
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17334747.ab

 

--Magnus Norell arbetar åt: AIPAC-- (...och Aftonbladet bedriver krigspropaganda)

***
Text från ett fantastiskt grävarbete: Vindskupan September 20th, 2009


När AIPAC, den mäktiga proisraeliska lobbyorganisationen i Amerika, inledde sin verksamhet efter årsskiftet 2008 / 2009 hade man fått långväga förstärkningar. Den består av Sveriges främste terroristexpert Magnus Norell.

***
Sedan årsskiftet är han gästforskare i en av AIPAC:s främsta tankesmedjor med den pampiga titeln Washington Institute for Near Eastern Policy eller WINEP. [...]

- Det finns goda grunder för att hävda att Washington Institutet mest av allt fungerar som en underavdelning till AIPAC. 

Enligt Stephen Walt – professor i statsvetenskap och den ena halvan av duon Mearsheimer och Walt som skrivit om AIPAC:s uppkomst och verksamhet – så grundades Washington Institutet av AIPAC:s forskningschef Martin Indyk tillsammans med AIPAC:s ordförande Larry Weinberg år 1985. Kolumnisten M J Rosenberg  som arbetade i AIPAC:s högkvarter på den tiden uppger att Washington Institutets första kontor efter grundandet låg i samma hus, bara några dörrar bort. Och att Washington Institutet i själva verket utgjordes av AIPAC:s forskningsavdelning som avsöndrats från lobbyorganisationen och förklarats vara en självständig tankesmedja.

Och det bemannades med AIPAC anställda. Så nära var de båda organisationerna.
Indyk och Weinberg såg sig ha uppfattat nyttan av ha ”…en ’vetenskaplig’ organisation som driver en i grunden proisraelisk linje som inte öppet var bunden till en lobbyorganisation som AIPAC.”[ii]
Därtill fanns fördelar när det gällde att attrahera bidrag. Somliga filantroper hade ingen lust att donera till en öppet politisk organisation som AIPAC men de kunde däremot gärna skänka bidrag ett formellt opoplitiskt institut, som Washington Institutet.

Kort sagt: Washington Institutet skapades för det enda syftet att ge akademiskt (eller snarare kvasiakademiskt) eldunderstöd åt AIPAC. Det har sagts att man som anställd där i princip kan skriva säga vad som faller en in om länder som Tunisien eller Marocko. När det gäller Israel kan man på sin höjd avvika en eller två grader från den fastlagda kursen.

- Bland de som passerat genom organisationen finns flera neokonservativa som Paul Wolfowitz, Martin Kramer och Joshua Muravchik. Där finns också flera av demokraternas policydrejare som Dennis Ross… och Martin Indyk. [...]


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

** http://www.svd.se/nyheter/utrikes/upptrappningen-i-syrienkonflikten_8447548.svd?sidan=10
***
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[...] - Listan över gästforskare omfattar förutom Magnus Norell också den starkt rasistiske neokonservative skriftställaren Daniel Pipes.[iii] En man med araber och muslimer som sina främsta hatobjekt.

[...]Och det mest slående med Magnus Norell är hans analyser titt som tätt är identiska med den israeliska regeringens ståndpunkter.

Man kan föreställa sig vilken reaktionen skulle bli om en av FOI:s analytiker hade samma typ av band till Iran eller Ryssland.

Ett av de få tillfällen då Norell lämnat sin skriv kammare var i slutet av 1990-talet då han och Magnus Ranstorp ”skapade en hemlig underhands kanal” mellan Israel och den libanesiska Hizbollah rörelsen. Det verkar enligt Dagens Nyheter mest ha bestått i att Norell och Ranstorp agerade springpojkar mellan den israeliska politikern Yossi Beilin och Hizbollahs ledning.[ix] För Norell och Ranstorp var det stora målet att öppna vägen för ett israeliskt återtåg från södra Libanon, ett återtåg vars fina poäng var att det inte skulle behöva leda till någon diplomatisk process med Syrien.

Till det kommer ytterligare en sak: Magnus Ranstorp verkar ha intalat sig själv och Norell att Israel skulle kunna behålla sin maktsfär i Södra Libanon. De verkade verkar närmast ha blivit snopna när den prompt ramlade ihop efter återtåget.[x] I en Expressenartikel anklagade han världssamfundet för svek mot Libanon.[xi] Man hade försummat att avväpna Hizbollah. Magnus Norell betraktar dessutom det israeliska angreppet på södra Libanon som en seger, en seger som nu höll på att förskingras av att EU och FN inte följde upp och med alla till buds stående medel demonterade Hizbollah.

[...] Med andra ord: En man som Sveriges skattebetalare avlönar [avlönade] med en halv miljon kronor om året för sitt arbete på FOI, som tidigare arbetat på Försvarashögskolan, den militära underrättelsetjänsten och SÄPO, som av och till får lägga ut texten om både terrorism och Mellanöstern inför svenska officersaspiranter och politiker ja den mannen extraknäcker dessutom åt en lobbyorganisation som arbetar för främmande makts räkning och levererar rekommendationer om hur en av Sverige stödd FN-organisation skall kunna undermineras.

Hans Magnus Norell är ”terroristexpert”. Frågan är hur man blir ”terroristexpert” egentligen? Ämnet kan knappast studeras på högskola.

Magnus Norell graviterar tidigt mot Israel. Han var bosatt där under ett år ( cirka 1986-87) för att plugga vid Haifa universitetet. Norell återkommer för en lång period vid Hebreiska universitetet 1991 – 1993.[vii] Enligt sin presentationssida på Washington Institutet skall Magnus Norell dessutom tala Hebreiska.
Sveriges Militära underrättelsetjänst fattar nu intresse för den förre kyrkoarbetaren och anställer honom som analytiker.

Hur kom det sig? Det går bara att spekulera men en stark gissning är att Sveriges underrättelse- och försvars etablissemang gillade Norells språkkunskaper och kontakter och bedömde honom som användbar. En av hans första texter i sin nya befattning uppges ha varit en text från 1994 om muslimsk fundamentalism som hot.

Det var så det började. Så har det fortsatt.
Under hela sin karriär har Norell specialiserat sig på lägga ut texten om Islamisk terrorism och fundamentalism i dess olika former.

Det finns bara en hake när Norell uttalar sig. Har han några speciella informationskällor eller kontakter bör de rimligen vara av israeliskt ursprung. Det finns inga noteringar om att Norell skulle ha en enda poäng orientalistiska studier, att han bott och studerat i andra Mellanöstern-länder än Israel. Inte heller finns det noteringar om att han skulle ha några arabiska, turkiska eller persiska språkkunskaper.- Kort sagt så finns det inga noteringar om att Magnus Norell på något vis skaffat sig några speciella kunskaper om de länder som han ofta och självsäkert uttalar sig om.

Däremot, som sagt, goda kontakter på den israeliska sidan dit han enligt egen uppgift förutom att ha bott också brukar komma på kortare besök varje år.[viii]Man kan lätt framställa Magnus Norell som en skämtfigur men det kan vara värt att hålla i minnet att han sedan 1993 har varit del av det mest kvalificerat hemliga  som Sverige äger. Att Norell glidit in och ut på MUST, SÄPO och Försvarshögskolan innan han till sist stoppas in på FOI. Möjligen med tanken att han skulle kunna vegetera där i lugn och ro.

Kanske skulle det blivit så om det inte varit för elfte september attentaten  2001 och”kriget mot terrorismen”. Från att ha varit en rätt obskyr liten forskare i ett undanskymt hörn av det svenska säkerhetspolitiska etablissemanget blev Norell massmedialt högvilt. Helt plötsligt var terroristexperter med inriktning på islamisk fundamentalism helt rätt i tiden.

Stundtals verkade det knappt gå en vecka utan att Magnus Norell intervjuades i Radio, TV eller lade ut texten i egna artiklar i Framsyn (FOI:s tidsskrift), Internationella Studier, Dagens Nyheter debatt, Expressen, Göteborgs-Posten, Folket i Bild Kulturfront, Nerikes Allehanda, Vår Lösen och en del till.

Samtidigt som Magnus Norell blev en offentlig figur så tog hans årslön på FOI ett glädjeskutt upp på 100 000 till att landa på ganska exakt en halv miljon kronor om året. (I sinom tid skulle kumpanen Magnus Ranstorp få anställning på Försvarshögskolan med en årslön på baxnande 800 000.[xviii] Lika mycket som en verkställande direktör.)

Till det kommer att Magnus Norell vid sidan om startat en egen konsultfirma.

- Därmed tog Magnus Norell – liksom Magnus Ranstorp – klivet över i den skaran av ”terrorist experter”, säkerhetsexperter, gerillabekämpnings experter och säkerhetsvakter som vuxit och frodats i skuggan av ”kriget mot terrorismen”.[...]

Read more: http://sandberg.be/vindskupan_hem/2009/09/nar-magnus-norell-borjade-arbeta-at-aipac/#ixzz2d2CNTVRp

Text från ett fantastiskt grävarbete: Vindskupan September 20th, 2009
***
 
***
Chossudovsky: Mainstreammedias journalister är kriminella lögnare och delaktiga i folkmord

3 kommentarer:

  1. Vem är dethär bekvämma for media makten "piga" som de puttar i varje hål- kommer ihåg när hun var programmledare i tV längre sedan så det var klagomål på brist på kunskap, brist på intelligens och i övrig primitivitet - är dessa Media mogulen Bonniers puttar fram til vad som helst och syster som redan 1990 skrev bok med förhäligande av HOMO och fick bokningar från soc.myndigheter, polisstyrelsen, kommuner - familjekorruption går rond i Svedala samt trogna knäböjare för makten i "demokrati" -nu den idioten general.... för BRIS - barnets rätt i samh. det är därför barn omhandertas till bekantas bekanta slavläger förvaring för enorma ersättningar där vårdfamiljer behöver inte jobba och kan knulla och förstöra slavbarn till alla 100%

    SvaraRadera
  2. M.Norell är ingen forskare - han är inkvisitör hos svarta kardinalen som heter sionist NWO och tit som tät påvisar att svart är vit och tvärtom - det fördummat marionett utan vilka som helst hämningar - tom som ett propp

    SvaraRadera
  3. Norell borde hängas och sen skjutas i knäskålarna.

    SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.