söndag 29 april 2012

Atombomber kan väl inte fungera?

Bilder från tidiga amerikanska provsprängningar, som skapade en enorm rädsla hos allmänheten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

 

Den 28 augusti 1957 skakas den svenska lappmarken av en kraftig detonation. Tryckvågen sprider sig många kilometer från detonationsplatsen, och förstör byggnader, fordon och elektronik på sin väg.
*

Det största svampmolnet reser sig en kilometer över den svenska moränmarken.

*
Under ett kvarts sekel pågick hemlig forskning på en svensk atombomb. Vid Försvarets forskningsanstalt började de trevande försöken kort efter att svampmolnen skingrats över Japan. Och de sista experimenten på vapenplutonium gjordes i februari 1972.

Bombtesterna i Nausta utanför Jokkmokk är det närmaste en riktig atombombssmäll som Sverige kommer under sin tjugoåriga kärnvapenhistoria. Syftet är att se hur natur och materiel klarade det enormt höga trycket från en kärnvapensmäll.

Den inledande texten är tagen från Ny Tekniks artikel om Sveriges hemliga projekt att framställa egna kärnvapen.
Artikeln finns återpublicerad på bloggen HÄR.
Är atombomben en bluff?

Fungerar atombomber i verkligheten på sättet som de presenterats genom media, eller är traditionella kärnvapen och rädslan de genererar, bara ännu ett sofistikerat sätt för makteliten att kontrollera den övriga mänskligheten?

Det här är absolut ingen lätt och enkel konspirationsteori att sälja in.:)
Det krävs givetvis stor kunskap om teorin och fysiken bakom tekniken. Konspirationsteorin som säger att Atombomben är bluff - del 1

"Zeke Varg" får här chansen att bevisa för alla varför atombomber INTE kan fungera. 

(Artikeln är gjord av material från olika kommentarer angående bloggens tidigare artikel från Ny Teknik, om det hemliga svenska projektet - att framställa kärnvapen till vår militär. Reds. Anm.)
---------------------------------------------------------------------
*
Ladda sidan:
http://www.oecd-nea.org/janisweb/book/neutrons/pg1177/renderer/79

http://www.oecd-nea.org/janis/book/
http://www.oecd-nea.org/janis/book/book-neutron.pdf

På vågräta axeln infallande neutroners våglängd. För modererade i reaktor är dessa cirka 0.025 eV. Omodererade är de runt 2 MeV. Titta på lodräta axeln och notera barn värdet för neutroner vid 2 MeV resp 0.025 eV. Barn värdet är ett mått på sannolikheten för fission av U-235.

http://www.youtube.com/watch?v=aywuM-UYySMDet finns något som heter termobariska sprängämnen. Dessa är helt värdelösa i slutna rum, t.ex. i ett borrhål, då de nyttjar luftens syre,kväve och vattenånga som oxidationsmedel.
De är MYCKET ENKLA till sin natur!!


De består av i vikt procent 70 % aluminium eller magnesium pulver uppblandat med 30 % av ett militärt sprängämne. Förslagsvis TNT eller ännu hellre RDX. Så ett termobariskt sprängämne är alltså till största delen metallpulver.

Det är hemligheten ! Titta på denna korta film som visar skillnanden mellan vanliga högexplosiva ämnen, sk fuel air explosives eller termobariska sprängämnen. Bara ett par minuter mkt sevärt, säger mer än tusen ord:

http://www.youtube.com/watch?v=IkeOHh8AoBMMan var tydligen för snåla för att köra med termobariska sprängämnen i sina markbomber. Hade de gjort det hade du sett en vit blixt, som du ser i slutet av filmen. Det är när metallpulvret som slungas ut i luften förbränns av den samma.

Metallpulvret har redan börjat förbrännas pga sprängämnets extrema tryck och spränggasernas oxiditiva verkan. Men det är först när metallpulvet slungas ut i luften runt om laddningen som den termobariska effekten kommer då metallpulvret reagerar med luften och frigör våldsamt med energi på mkt kort tid.

Så för att lura folk med luftladdning så gör man en bomb på 50-100 ton bestående av termobarisk mix och droppar från b-52 plan på hög höjd. Du får då en smäll som motsvarar 350-700 ton TNT. D.v.s. nära ett kiloton. 

Sen kan du säga att det var en "Little Boy" på 20 kiloton.

För vem skulle säga de inte blivit utsatta för ett supervapen? Termobariska bomber är supervapen. Det är det som man valt att kalla atombomb. Som du märker har det inget med atomer att göra, det är bara vanliga sprängämnen blandande med reaktiva metallpulver.

De här sk nuksen i marknivå har bestått av flera tusen ton, i somliga fall miljoner ton, konstgödsel diesel och TNT, möjligen vissa även trimmade med aluminiumpulver. Titta på youtube på den största av dem alla den sk tsar bomba.

Du ser den gula svampen där... då är vi max vid 1000 grader Celsius. Alltså är det fejk.

De listiga propagandisterna har sen lagt på avfall från kärnkraftverk på laddningen för att det ska se ut som en atombomb och lämna radioaktivitet efter sig. Det är samma folk som propagerar för att vi ska betala CO2 skatter för att slippa drunkna.

Hiroshima och Nagasaki:

http://www.youtube.com/watch?v=kWN3Z_JmzMo&noredirect=1FAE och termobariska vapens effekt på sand i marknivå = smältningar:

http://www.youtube.com/watch?v=iCmA7xFPIdUFirst the neutron cross sections.. Check at page 1880 in Janus for U-235.

http://www.oecd-nea.org/janis/book/book-neutron.pdf

Compare the neutron cross section value for 2 MeV neutrons to those in ordinary power plants at 0.0253 eV. The barn-value is 1000 times smaller for un-moderated neutrons. The establishment tells us that in a nuclear device the enriched uranium together with reflected fast moving neutrons compensates for the non moderated neutrons. This is not true I think. Compare to an ordinary nuclear power plant.

Their you got 3 % U-235 mixed with 97% U-238. What happends with U-238 when its eating moderated neutrons? It will not fission as the barn-value (page 1898) is ca 10 mikrobarn, for making U-239 its around 5 barn. For fission of U-238 at 2 MeV the value is around 0.6 barn.

The idiots, I mean the establishment, want us to beleave that a so called U-238 "tamper" surrounding the implosion spherical U-235/Pu-239 or gun-type device is cleaved by fast moving neutrons that moves out from the "inner-core" and contributes mainly to the output yeald.

This tamper is the key to output for the ordinary nukes its said. The tamper also reflects neutrons back into the so called critical mass. Cross -section for elastic scattering is at page 1894 and at 2 MeV its around 4 barns. U-239 will form Pu-239 which enriches in the reactor. SO what happend if the WATER in an ordinary power plant goes away?

100 of ton of nuclear fuel composed by U-238 U-235 and Pu-239 and FAST neutrons as in the so called nukes. What would happend if the propaganda was true? The Pu-239 and the U-238, the "tamper", would detonate ? But this is not happening...

The other thing,,, the YELLOW mushroom cloud,,,, 100 millions of Kelvin in the nuke just have intensity in the visibile spectrum at yellow light? No way, we expect to see a light bluish light.
https://www.cfa.harvard.edu/~jbattat/a35/blackbody_color.html

The movies are probably done by first detonating a flashbomb composed by 50 tons of thermobaric composition, for example 70 % Aluminum and 30 % RDX, this has an output eqvivalent to 350 ton of TNT and gives a bright flash.

A white ball.. At the same time or some milliseconds after the flashbomb some 100 000 tons of ordinary TNT or ammiumnitrate based explosive at ground level are fired.

This will give you the mushroom cloud.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
 
*
Konspirationsteorin som säger att Atombomben är bluff - del 2


"Hiroshima en minut in, vad är det du ser: https://www.youtube.com/watch?v=t19kvUiHvAE

Jämför med Wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atombomberna_%C3%B6ver_Hiroshima_och_Nagasaki
*
Ni ser hur fotot är gjort, man har tagit bild
när de två plymerna är i linje med kameran.
-------------------------------------------------

Det andra som tidigare varit uppe för diskussion är gula svamparna och
färgen på själva "blasten" . Hade ett vapen av den här typen funnits
hade vi sett en ljusblå blixt inget mer.

100 tals miljoner grader varmt !


https://www.cfa.harvard.edu/~jbattat/a35/blackbody_color.html


https://www.cfa.harvard.edu/~jbattat/a35/cont_abs_em.html

( Ni ser det kontinuerliga spektrat)

Hela byggnader bara 620 meter från den s.k. smällen, se bilderna här:

http://glasstone.blogspot.se/2010/04/review-of-1977-edition-of-glasstone-and.html

Det är samma som uträknat 18 Psi i tryck. Att jmf med tabellen här:

Table 3: Calculated Peak over Pressure (Pso) for 15 KT using Newmark
and Hansen formula
Yield (W)                   Distance from ground               Peak
over pressure (Pso)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
Tones                         zero (R) in meters                 Bar
         Psi                  KPa

15000                           1000
 0.46194  6.69830            46.194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
På ca 600 meter är trycket en faktor cirka 3 ggr ovanstående = minst 18 Psi.

 http://www.processoperations.com/FireExplode/FE_Tables/FE_Table16.htm

Peak Overpressure (psi)                 Type of structure
                                   Degree of damage
0.15- 0.22                                     Typical window glass
breakage                             Moderate
0.5-1.1                                          Minor damage to some
buildings                          Moderate
1.1-1.8                                          Panels of sheet metal
buckled                             Moderate (broken)
1.8-2.9                                          Failure of concrete
block walls                             Severe
Over 5.0                                        Collapse of wood
framed buildings                        Severe
4-7                                               Serious damage to
steel framed buildings             Severe
6-9                                               Severe damage to
reinforced concrete structures   Moderate
10-12                                            Probable total
destruction of most buildings           Severe (collapse)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Source: Explosive shocks in air, Kinney and Graham, 1985; facility
damage and personnel


Städerna EVAKUERADS före och blev b-29 bombmattade (brandstridsmedel) som Dresden. Det läckte ut på tiden det begav sig:

 

*
http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2011/08/1945-Army-in-NYT-No-Rad-in-HiroshimaNew-Image3.jpg

Moderatorproblemet. Det våglängdsspektrum på bildade neutroner, efter
fission av U-235, Pu-239 ,representerar en mkt låg sannolikhet för att
kunna ge fortsatt fission. sidan 1880 i följande:

http://www.oecd-nea.org/janis/book/
http://www.oecd-nea.org/janis/book/book-neutron.pdf

Smält betong enligt detta:

https://www.youtube.com/watch?v=c7UPU8nP_p0


20 sekunder in.

FAE-bomber användes av tyskarna på fronten mot ryssarna -45,
men det är borttaget ur historieböckerna.
*


Finns bomben?
Svaret är förstås att den gör det - ...men endast som en fantasi i era huvuden. Inga bevis existerar för att någon bomb finns i verkligheten. I japan har det definitivt aldrig smällt något dylikt.

Atombombens tillkomst var dåtidens falska 9/11 eller 90-talets "weapons of mass destruction" tillsammans med fantasiproducerade "bebisar i kuvösen."

*
*

*Tillägg angående relativt oskadade byggnader i Hiroshima 620 meter från den s.k. smällen:

*
http://nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq5.html#nfaq5.4

*

1 psi     Window glass shatters
          Light injuries from fragments occur.
3 psi     Residential structures collapse.
          Serious injuries are common, fatalities may occur.
5 psi     Most buildings collapse.
          Injuries are universal, fatalities are widespread.
10 psi    Reinforced concrete buildings are severely damaged or demolished.
          Most people are killed.
20 psi    Heavily built concrete buildings are severely damaged or demolished.
          Fatalities approach 100%.

Suitable scaling constants for the equation r_blast = Y^0.33 * constant_bl are:

constant_bl_1_psi = 2.2
constant_bl_3_psi = 1.0
constant_bl_5_psi = 0.71
constant_bl_10_psi = 0.45
constant_bl_20_psi = 0.28
where Y is in kilotons and range is in km.

OM MAN ANVÄNDER FORMELN FÖR 20 PSI och räknar ut  vilket avstånd vi har 20 PSI på, så får vi följande för en 15 kilotons (påhittad) atombomb:

15^.33 * 0.28 = 0.69 km  = 690 meter<------------------------------------ RÄKNAR MAN med Pytagoras sats från givna data så finns de oskadda husen UNDER detta avstånd.

*

*

Upshot Knothole: Grable Test (15 kt)

(Tillägg 2013-03-13. Videon ovanför är https://www.youtube.com/watch?v=WlQe7KmZ0T0 som nämns som referens i kommentaren av APA 12:e mars 2013. / reds.anm.)
*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

 Konspirationsteorin som säger att
Atombomben är en bluff - av Zeke
 

*

  *

Läs också: - Atombomber kan väl inte fungera?
- Extramaterial

 
- Nå, alla atombombsingenjörer... Vad har ni att sätta emot den här teorin? :)

16 kommentarer:

 1. "Så för att lura folk med luftladdning så gör man en bomb på 50-100 ton bestående av termobarisk mix och droppar från b-52 plan på hög höjd. Du får då en smäll som motsvarar 350-700 ton TNT. D.v.s. nära ett kiloton."

  B-52 flögs först -52. Enligt uppgift har B-29 som användes kapacitet på knappt 10 ton. Skalar man ner dina siffror hamnar man rätt lågt.

  Färgerna. Den första smällen med högst värme är rätt kort och liten i utbredning. Sedan spelar både filmens och ögats relativa känslighet in. På avstånd ser man ett större område och då har också temperaturen sjunkit. Första blixten uppfattas som vit på det jag sett. Svampmolnets färg är knappast särskilt relevant.

  Övertrycken är iofs lite intressant, samt att byggnader stått relativt oskadda. Men detonationen påstås ha skett ca 600 meter upp i luften. Avstånden som anges är antaglien till punkten i markhöjd nedanför så man får räkna om lite. Orkar dock inte grubbla mer.

  Nej, det vore väldigt trevligt om kärnvapen inte fanns men det är för illa underbyggt. Du får nog fila lite till på det där...

  SvaraRadera
 2. Det var exempel med termobariska bomber och de har använts långt efter WW II. Dvs man kunde likaväl lagt laddning i marknivå. Man kanske inte sprängde något liknande alls i japan utan hittade på det endast som ursäkt efter man brandbombat de båda städerna. Det mesta talar för att inget smällt överhuvudtaget. Möjligen att man blåst ngt ammolager eller liknande. De nuke-fraud filmer du sett som propaganda har alla verkställts genom att tusentals ton sprängämnen detonerats i marknivå. MEN man kan även följa exemplet med b-52, jmf med ryssarnas FOAB. Inga konstigheter.

  Det där med att påstå att kameran återger vitt ljus för en flash åt det blåa hållet debunkas mkt lätt genom att fota en åskblixt ( 50 000 K ) och den är där blåvit, går du upp högre i temp kommer du se mer av det blåa.
  Däremot har du en poäng att kameror skulle dött av EMP ( om nuksen fanns) och att filmen förmodligen skulle varit svart om man ej skyddat den noga ( långa avstånd).

  Att färgen på svampen inte är relevant är din bedömning. Den är högst relevant. Här har vi ett bra bevis på fejkad nuke återigen operation Grable test :

  https://www.youtube.com/watch?v=WlQe7KmZ0T0

  Här ser man hur man först filmat solen vilken från sekund 18 fejdas bort och in fejdas en bensinkrevad alternativt åtskilliga ton TNT vars detonationsprodukter ( brännbara) blandas med luften och förbränns. Då TNT är aromatiskt och har sånt kraftigt syreunderskott ser man även svart sot (kol) sekund 24-30. Det troliga är dock att det är bensin som används pga det många sekunder långa förloppet. Effekten för att skrämma massorna är det man vill åt här. Massorna förstår inte vad de ser.

  Avstånden är uträknade exakt. Så det är inte enligt din utsago. Trycken är också uträknade och man återger ca 18 Psi från offentligt håll. Att husen höll för det är för det inte small något dylikt överhuvudtaget.

  SvaraRadera
 3. Jag har hört att foliehattar skyddar mot atombombsexplosioner.

  SvaraRadera
 4. :) Som det sägs i inledningen så är det här ingen lätt "konspirationsteori" för skribenten att sälja in... - Så en och annan foliehatt får han nog förvänta sig.

  Påminner ändå här om manualen för oönskad info som inte bemöts med fakta:

  * First, you ignore the information, hoping the information will not be given widespread distribution.

  * If the information starts reaching too many people, you ridicule the information and the persons giving the information.

  * If that doesn’t work, your next step is character assassination.

  * If the author or speaker hasn’t been involved in a sufficient scandal you can adept at fabricating scandals against the person or persons.

  * If none of these are effective, you can resort to physical attacks.

  -----But, NEVER do you try to prove the information wrong.-----

  SvaraRadera
 5. Det finns trots allt ett ganska stort intresse för atombombskonspirationer. Här är några utvalda exempel på myndigheter och andra som besökte sidan den 13:e mars 2013:
  -----------------
  IP: 193.182.190.129
  ISP: Resilans AB
  Organization: Myndigheten for Samhallsskydd och Beredskap MSB
  Landed: UNDER MATTAN
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber
  -----------------
  IP: 194.18.73.70
  ISP: TeliaSonera AB
  Organization: National Police Board of Sweden
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  -----------------
  IP: 62.119.189.196
  ISP: Telenor AB
  Organization: Dagens Nyheter | Host: noname.dn.se
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  -----------------
  IP: 192.36.213.3
  ISP: Resilans AB
  Organization: Stralsakerhetsmyndigheten | Host: a3.ssm.se
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  -----------------
  IP: 194.199.7.36
  ISP: RENATER
  Organization: Bibliotheque Nationale de France
  -----------------
  IP: 193.188.156.17
  ISP: Regeringskansliet
  Host: bauge.ministry.se
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  ------------------
  IP: 193.241.8.210
  ISP: Swedish Armed Forces
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  ------------------
  IP: 193.241.212.174
  ISP: Swedish Armed Forces
  ------------------
  IP: 132.207.243.238
  ISP: Ecole Polytechnique de Montreal
  Host: Sansfil-Securise-Etudiants-Lassonde-243-238.polymtl.ca
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  ------------------
  IP: 212.214.217.4
  ISP: TDC Sverige AB
  Organization: Stockholm | Host: gateway.riksgalden.se
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  -----------------

  SvaraRadera
 6. Fler utvalda intresserade från den 13:e mars 2013:
  ------------------
  IP: 193.241.9.197
  ISP: Swedish Armed Forces
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  -----------------
  IP: 130.243.168.61
  ISP: SUNET/NORDUnet
  Organization: Uppsala Student Network
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  -----------------
  IP: 193.11.26.246
  ISP: SUNET/NORDUnet
  Organization: Stockholm University | Host: nf.su.se
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  -----------------
  IP: 193.10.67.81
  ISP: SUNET/NORDUnet
  Organization: Swedish Institute of Computer Science | Host: mumrik.sics.se
  -----------------
  IP: 130.229.128.77
  ISP: SUNET-PI
  Organization: Royal Institute of Technology | Host: kthopen.kth.se
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  -----------------
  IP: 136.163.44.102
  ISP: Saab Scania Aircraft
  Host: proxy7.saabgroup.com
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  ------------------
  IP: 82.99.38.204
  ISP: IP-Only Telecommunication Networks AB
  Organization: JENSEN education AB
  ------------------
  IP: 130.229.169.131
  ISP: SUNET-PI
  Organization: Royal Institute of Technology
  -------------------
  IP: 130.236.36.149
  ISP: Linkoping University
  Host: iei.liu.se
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  ------------------
  IP: 130.229.144.100
  ISP: SUNET-PI
  Organization: Royal Institute of Technology
  ------------------
  IP: 130.237.61.155
  ISP: SUNET/NORDUnet
  Organization: Royal Institute of Technology
  ------------------
  IP: 192.249.24.224
  ISP: Korea Advanced Institute of Science and Technology
  Host: kaist.ac.kr
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html
  ------------------
  IP: 130.237.24.61
  ISP: SUNET/NORDUnet
  Organization: Royal Institute of Technology
  ------------------

  SvaraRadera
 7. En logisk slutsats man kan dra utan att veta några som helst tekniska detaljer, är att om atombomben fungerat så hade den med stor sannolikhet blivit använd många fler gånger. Både primära och sekundära effekter hade varit i enlighet med vad man försökt med på andra sätt.

  De filmer med provsprängningar och tester som publicerats är gjorda på ett sådant sätt att det finns utrymme att begrunda autenciteten.

  Att den moraliska aspekten skulle inverkat hämmande i syfte att avhålla från användande kan nog betraktas som osannolikt, då det finns aspekter i den psykologiska patologin som pekar i andra riktningar.

  SvaraRadera
 8. Här en intressant A-tom bombsförklaring av Ingenjör Anders Björkman http://heiwaco.tripod.com/bomb.htm

  SvaraRadera
 9. I like to initially ask where the Ground Zero in Hiroshima is? It doesn't exists really, in any historical films or photos from that event. Nor will you find any epicenter or any crater. The footage is very consistent with napalm bombing though.

  For more: NUCLEAR WEAPONS DON'T EXIST The New Documentary By Edmund Matthews (1h52min): https://www.youtube.com/watch?v=jo7Ytg9ckC0&list=UU9y1hfjdOMBboMgC8BE70UA

  Here is where nuke revisionism started, in Liberty Forum in 2005 - mandatory reading (about 150 pages): http://tinyurl.com/mxgzpvk

  Some more updated stuff here: http://www.cluesforum.info/viewtopic.php?f=28&t=452

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra länkar från El Buggo om fantasi-vapnet.

   Radera
 10. Tack för ett bra och intressant ämne. Jag har själv gått några år på Teknisk Fysik och betvivlar inte detta som sägs i bloggen eller i kommentarerna.

  SvaraRadera
 11. IP: 214.3.138.230 - September 30, 2014 05:44:55 PM
  ISP: DoD Network Information Center - United States
  Host: workforce.dodiis.mil - Alexandria Virginia
  Landed: UNDER MATTAN: Atombomber kan väl inte fungera?
  undermattans.blogspot.com/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html

  SvaraRadera
 12. städerna i japan måste rensats på bråte på vägarna fort efter "bomben", helt rent..

  SvaraRadera
 13. de foton som tagits, om du hanterat foto-film ngn gång så vet du den blir SVART direkt i ljus och radioaktivitet svärtar filmen på en gång. Blykameror ?:) Fotona är beviset för att inga bömber smällt där

  SvaraRadera
 14. IP: 158.169.40.6 September 29, 2015 03:17:46 PM
  ISP: Commission Europeenne
  Organization: European Commission | Host: ec.europa.eu
  From: http://undermattans.blogspot.se/search/label/atombomber
  Landed:http://undermattans.blogspot.se/2012/04/atombomber-kan-val-inte-fungera.html

  SvaraRadera
 15. Atombomber kan väl inte fungera?

  https://www.youtube.com/watch?v=PDP4-aH1EDA

  https://www.youtube.com/watch?v=xaB4n73koFQ

  https://www.youtube.com/watch?v=xWCUvDVZT94&feature=youtu.be.

  SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.