måndag 13 maj 2013

Sverige och MUST banade väg för USA:s invasion av Irak (2)


Sverige och MUST delaktiga
i USA:s folkmord i Irak...

RT 2012-09-04
Expressen har de senaste åren haft ett antal artiklar om hur svenska militära underrättelsetjänsten, MUST, hjälpt USA med strategiska uppgifter om lämpliga mål att bomba vid Irakkrigets inledning 2003.Nyheten har även uppmärksammats internationellt bl.a. av RT, som tillsammans med sina över 100 miljoner läsare noterat Sveriges fullständigt patetiska dubbelmoral, som idag är på samma nivå som USA:s...

Information om svenskbyggda skyddsrum och bunkers i Irak, som officiellt var till för civila, överlämnades av svenska MUST, till USA:s säkerhetstjänst vid olika informationsutbyten. CIA misstänkte att skyddsrummen även skyddade Iraks styrande och vissa militära funktioner.

Informationen var avgörande när USA i inledningsskedet av Irakkriget 2003  avrättade ett antal högt uppsatta i Iraks regering genom massiva bombmattor mot målen som Sverige angivit.

Samtidigt som Göran Persson beklagade sig över att angreppet mot Irak skedde utan FN-mandat, hade personal från svenska militära underrättelsetjänsten, MUST,  möten med CIA och lämnade över strategisk information om nya lämpliga anfallsmål till Amerikanerna.


- Den gamla vanliga ankdammsundersökningen av händelsen med obligatorisk sekretess var säkert inte mycket att orda om, så vi gör det inte heller här...

Göran Persson hade enligt Expressens uppgifter vare sig något minne av händelsen, eller koll på vad svensk underrättelsetjänst sysslade med vid det tillfället...


Iraq Deaths Estimator
*

Iraq 10 years later: Mission impossible?

Publicerad den 2 maj 2013
May 1, 2013 marks the ten year anniversary of President W. Bush declaring mission accomplished in Iraq. A decade later, we now know that there were no weapons of mass destruction in that country and that the war would unfold for many more years to come. Thousands of troops died after the U.S. declared victory, millions of Iraqis fled the country and sectarian violence plagues the country to this day. RT Correspondent Meghan Lopez take a look at this infamous speech and the years after.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://rt.com/news/sweden-aided-us-iraq-299/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sweden, while publicly protesting,

aided US invasion of Iraq - report


RT 2012-09-04
A Swedish intelligence agency gave crucial information to the US about targets for a bombing raid in the run-up to the 2003 invasion of Iraq, a Swedish newspaper reports, citing previously classified documents from the US military's Central Command.


The information regarded Swedish-built bunkers in Baghdad that were officially designated as civilian shelters, but that the Pentagon suspected of being used by the Iraqi military or officials from the government of Saddam Hussein.

Documents obtained by Expressen, the Swedish newspaper that broke the story, show that "intelligence exchanged with Sweden and the US" gave American military planners information on what to hit in an aerial assault to be carried out in March 2003.

Expressen had earlier reported of a clandestine January-February 2003 meeting between high-ranking American military experts and MUST, Sweden's military intelligence agency. As a result of that report, an investigation was launched by a Swedish prosecutor into whether a MUST employee had leaked classified information to the US.

But the inquiry was cut short after it was determined that espionage had not taken place.

And as American experts were meeting with Swedish intelligence, Sweden's leaders were protesting any invasion of Iraq that proceeded without the United Nations' approval.At the time of the invasion, in late March 2003, then-Prime Minister Goran Persson called the unilateral invasion "unfortunate.""Unlike the United States, Sweden views a military attack on Iraq without the support of the UN Security Council as a breach of human rights," he said the day after the opening assault on Iraq by US-led forces.

Now, the discovery that Swedish intelligence gave the US information instrumental to that attack has brought former Left Party head Lars Ohly to call for a further investigation into whether MUST was authorized to aid the US in such a way – and if so, by whom.

"If a Swedish agency acted without the government's knowledge or permission, that's serious because that means the government doesn't have control over its public agencies," Ohly told Expressen.Persson said he "has no recollection" of whether he was informed of Swedish intelligence's collaboration with the US in the run-up to the war.


Iraq Deaths Estimator

*

Ten Years Later, U.S. Has Left Iraq With Mass Displacement & Epidemic of Birth Defects, Cancers

Publicerad den 20 mars 2013
http://www.democracynow.org - In part two of our interview, Al Jazeera reporter Dahr Jamail discusses how the U.S. invasion of Iraq has left behind a legacy of cancer and birth defects suspected of being caused by the U.S. military's extensive use of depleted uranium and white phosphorus.

Noting the birth defects in the Iraqi city of Fallujah, Jamail says: "They're are extremely hard to bear witness to, but it's something that we all need to pay attention to ... What this has generated is from 2004 up to this day, we are seeing a rate of congenital malformations in the city of Fallujah that has surpassed even that in the wake of the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki that nuclear bombs were dropped on at the end of World War II." Jamail has also reported on the refugee crisis of more than one million displaced Iraqis still inside the country, who are struggling to survive without government aid, a majority of them living in Baghdad. Click here to watch part 1 of the interview.

Take a moment to view our interactive Iraq War timeline at http://owl.li/jd2ur.

Visit the Democracy Now! news archive to see 10 years of reports on the Iraq War at
http://www.democracynow.org/topics/iraq.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sverige hjälpte USA att bomba Bagdad

Expressen 2012-09-03
Statsminister Göran Persson fördömde USA:s bomb­anfall på Irak 2003. Samtidigt hjälpte den svenska militären i hemlighet USA med information om bombmål i Bagdad. Det visar tidigare hemligstämplade dokument från USA:s militära högkvarter, US Central Command, som Expressen i dag kan publicera.


KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) och Vänster­partiets förre partiledare Lars Ohly kräver nu att få veta sanningen om Sveriges misstänkta dubbelspel.

- Om Sverige underlättat ett angrepp så är det väldigt anmärkningsvärt, säger Lars Ohly.
*

Persson kritisk mot anfallet


Dagen efter stod Göran Persson i riksdagen och fördömde med hårda ord USA:s beslut att anfalla Irak:

- Angreppet är av flera skäl olyckligt och allvarligt. För det första har detta agerande inte stöd i internationell rätt.

Och:

- Till skillnad från USA kan Sverige inte se annat än att ett militärt angrepp på Irak utan stöd av beslut i säkerhetsrådet strider mot folkrätten. För detta ska USA och dess allierade kritiseras.

Göran Persson tillade:


- Och allra viktigast, innebär krig alltid ett ohyggligt mänskligt lidande. Kvinnor och män, barn och gamla kommer att skadas, dödas eller drivas på flykt. Oavsett vem eller vad som utlöser våldet innebär krig alltid samma djupa tragedi. Det som nu händer är därför förfärligt ur mänsklig synvinkel och en allvarlig försvagning av världssamfundet.

Men av dokumentet med underrubriken "GENERAL TARGET DESCRIPTION(U)" framgår att svenska militära underrättelsetjänsten hjälpte USA med information om tänkbara bombmål inne i Bagdad.


Handingen har utlämnats av US Central Command, alltså USA:s militära högkvarter, på begäran av Expressen.

Svenskbyggda bunkrar


Dokumentet visar att amerikansk militär preliminärt utsett en av flera svenskbyggda bunkrar i Bagdad som tänkbara mål inför de massiva missilattacker som inleddes den 20 mars 2003.

Anledningen till USA:s intresse för bunkern, som officiellt var ett civilt skyddsrum, var att amerikansk militär misstänkte att den också kunde användas av irakisk militär eller landets ledarskikt.

I dokumentet som US Central Command lämnat ut till Expressen står det i klartext att USA fått information om de svenska bunkrarna genom "intelligence exchanged with Sweden and the U.S." - det vill säga underrättelseutbyte mellan Sverige och USA.

Expressen avslöjade förra hösten att det fanns uppgifter om att amerikansk militär expertis var i Sverige på ett hemligt besök månadsskiftet januari-februari 2003, då en hög officer vid Must ska ha hjälpt dem att samla in information om svenska bunkrars konstruktion.
*

Utredningen lades ned


Artiklarna fick chefsåklagare Tomas Lindstrand vid åklagarkammaren för säkerhetsmål att inleda en utredning.

Han ville veta om det var frågan om att en enskild anställd vid Must på eget initiativ försett amerikanska försvarsmakten med hemlig information om svenska bunkrar.

Chefsåklagaren lade ned utredningen med motiveringen att det inte fanns någon misstanke om att någon anställd vid Must bedrivit spionage för främmande makts räkning i Sverige.

Men dokumenten som Expressen i dag kan publicera visar att Sverige verkligen gav USA information om tänkbara bombmål i Bagdad.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet har för Expressens räkning studerat dokumentet.

- Formuleringen tyder på att det är frågan om ett utbyte av information mellan myndig­heter i Sverige och USA, konstaterar han.

Expressens källor inom underrättelsetjänsten beskriver det som uteslutet att det skulle handla om något annat än ett utbyte mellan den svenska militära underrättelsetjänsten Must och dess amerikanska motsvarigheter.
*


Vad visste regeringen?


I så fall finns det två alternativ:
 •  Antingen har underrättelse­utbytet skett inom ramen för ett hemligt militär samarbete som godkänts av Göran Perssons regering.
 • Eller så har det skett bakom ryggen på regeringen, och då i strid med den officiella svenska politiska linjen.

- Det är en viktig fråga som måste klarläggas. Regeringen anger ju genom hemliga instruktioner vilka länder som svensk militär underrättelsetjänst ska samarbeta med och vilken information som ska lämnas ut, säger Ulf Bjer­eld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och uttalad kritiker av USA:s angrepp på Irak.

- Om det är frågan om att Must lämnat ut sådan information som det anges i dokumentet så är det viktigt att få veta om det skedde efter att Must själva tolkat instruktionerna eller om regeringen gett klartecken, säger han.

Försvarsmakten vill inte kommentera Expressens uppgifter. Must-chefen Stefan Kristianson säger via försvarets presstjänst:

- Must kommenterar inte med vilka länder/utländska tjänster som samarbete sker, eller vilka frågor som avhandlas.

Förra vänsterpartiledaren Lars Ohly hade vid tidpunkten för USA:s invasion av Irak regelbundna möten med dåvarande utrikesminister Anna Lindh. Dessa möten hölls för att den social­demokratiska regeringen skulle informera och diskutera utrikespolitiska frågor med vänster­partiets ledare.

- Om Sverige då underlättat ett angrepp så är det väldigt anmärkningsvärt, säger Lars Ohly.

Han fick aldrig någon information av Anna Lindh om att det fanns ett sådant samarbete.

- Om jag hade fått kännedom om att den svenska regeringen eller svenska myndigheter underlättar en amerikansk invasion då hade jag direkt offentliggjort det och kritiserat både regering och myndigheter väldigt hårt, säger Lars Ohly.

"Har ingen kunskap"


Göran Persson säger i en intervju med Expressens reporter David Baas att han inte "har något minne" av att han fått veta att den svenska försvarsmakten hjälpte USA med hemlig information inför attacken mot Irak.

Har regeringen gett försvarsmakten klartecken att ge USA information om bombmål i Irak, det vill säga de svenskbyggda bunkrarna?

- Det har jag faktiskt ingen som helst kunskap om och kan inte uttala mig om heller. Fråga dem som sitter vid makten. Ring utrikesdepartementet eller statsrådsberedningen.

Du satt ju vid makten vid den här tiden.

- Jag har ingen som helst kunskap om eller information om detta. Jag känner inte ens igen det där du pratar om, faktiskt.

Men om du rådbråkar ditt minne så kan inte du minnas att några såna här uppgifter drogs för dig?

- Jag har inga som helst minnen av det slaget och jag måste säga att hela diskussionen som ni nu för känns för mig ny. Jag har inte hört det här förut, säger Göran Persson.
*

Partiledare kritiska


Lars Ohly säger att han anser att Expressens avslöjande bör leda till en granskning av vad som egentligen hänt och varför.

- Har en svensk myndighet agerat utan regeringens kunskap och kännedom så är ju det allvarligt för då har ju inte regeringen haft kontroll över myndigheterna, säger Lars Ohly.

Peter Eriksson var Miljö­partiets språkrör 2003. I dag är han riksdagsman och ord­förande i Konstitutionsutskottet KU. Han säger till Expressen:

- Det är definitivt en intressant fråga för både riksdagen och allmänheten att få veta om Sverige och svenska regeringen i själva verket varit aktiv och deltagit i förberedelserna av det här kriget.


MUST. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), är en verksamhet inom Försvarsmakten som dels utgör Sveriges militära underrättelsetjänst, och därmed har huvudansvar för att ta fram militärt relevant information om främmande makter, dels ansvar för militär säkerhetstjänst. 

MUST ingår i Högkvarteret och sorterar direkt under ÖB. 

Verksamheten består av en ledning och administration, som bland annat landets alla försvarsattachéer på svenska ambassader utomlands sorterar under, samt tre verksamhetskontor; Underrättelsekontoret (UNDK), Säkerhetskontoret (SÄKK) och den hemligaste delen Kontoret för särskild inhämtning (KSI).  /WIKI
Iraq Deaths Estimator

Sverige och MUST banade väg för USA:s invasion av Irak...

Publicerat som Information. Texter och bilder tillhör sina respektive upphovsmän
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 kommentar:

 1. IP: 193.241.212.174 May 14, 2013 06:53:39 AM
  ISP: Swedish Armed Forces
  Landed: UNDER MATTAN: Sverige och MUST banade väg för USA:s invasion av Irak...
  undermattans.blogspot.se/2013/05/sverige-och-must-banade-vag-for-usas....
  ----------------------------------
  IP: 195.67.88.219 May 14, 2013 08:10:54 AM
  Organization: Riksdagen
  ISP: TeliaSonera AB (First Time IP:195.67.88.218)
  Host: customer.telia.com
  Landed: UNDER MATTAN: Sverige och MUST banade väg för USA:s invasion av Irak...
  undermattans.blogspot.se/2013/05/sverige-och-must-banade-vag-for-usas....

  SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.