torsdag 16 maj 2013

Emils föräldrar gör rätt - överklagar skandalös SOS-dom till HD

"Dom i SOS-målet överklagas igen"

Emils föräldrar går till HD för att få rättvisa

SR 2013-05-16 Ekot
Föräldrarna till 23-årige Emil Linnell, som dog i södra Stockholm efter att ha nekats ambulans, har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen.

Sjuksköterskan friades av underrätterna då det enligt dessa inte går att bevisa att Linnell skulle ha överlevt om en ambulans hade skickats.

Riksåklagaren har redan beslutat att inte överklaga, eftersom målet enbart handlar om bevisvärdering.
För att anklagelserna ska prövas igen krävs prövningstillstånd, vilket sällan beviljas.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5535888

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare händelser i SOS-målet:
http://undermattans.blogspot.se/2013/03/sos-malet-mot-sjukskoterskan-startar-i.html
http://undermattans.blogspot.com/2011/11/sos-skoterskan-frias-fran-emils-dod.html
http://undermattans.blogspot.com/2011/12/sos-alarms-daliga-dagar-del-1.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Emil Linnells mamma berättar om sonens rop på hjälp

Video uppladdad den 14 nov 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Intervju med Emils Linnells styvfader - SOS Alarm

Video uppladdad den 14 november 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
SOS-sjuksköterskan - frikänns även i Hovrätten 


"Även Svea hovrätt friar sjuksköterskan, Anders Åström, som tidigare varit anställd av SOS Alarm."

Hovrätten kommer fram till att sjuksköterskan (bilden t.h.) varit oaktsam men inte orsakade Emil Linnells död. Därför fälls inte den nu 53-årige sjuksköterskan till grovt vållande av annans död.

Brottsrubriceringen är justerad när hovrätten nu avkunnar sin dom. Åklagaren har i andra hand yrkat på att den 53-årige sjuksköterskan döms för framkallande av fara för annan, som kan innebära att man utsätter någon för livsfara.

- Men även på den punkten frias han av hovrätten.

Rätten skriver att sjuksköterskan visserligen gjorde fel bedömning och handlade oaktsamt. Han skulle ha skickat ambulans när Emil Linnell bad om det. Men enligt rätten har sjukdomsförloppet varit hastigt, och därför går det inte att slå fast att hans liv hade stått att rädda även om en ambulans hade skickats. Därför frias han även på den andra åtalspunkten.

Kammaråklagare Fredrik Karlsson säger att han ännu inte hunnit läsa domen, och inte vet hur han ska gå vidare och om domen ska överklagas.

– Jag är lite förvånad över att underlaget inte räckte, åtminstone till att döma för framkallande av fara för annan för det trodde jag att det skulle göra, säger Fredrik Karlsson.

– Jag ska nu läsa igenom domen och lämna den till överåklagare som får bedöma om det finns förutsättningar för att gå vidare till nästa instans.
Det var söndagen den 30 januari som Emil Linnell tidigt på morgonen ringde till SOS Alarm för att han hade svårt att andas och svimningskänslor. Vid upprepade tillfällen bad han om ambulans.


Emil Linnell ringde 13 gånger till SOS Alarm och vädjade om hjälp, men nekades ambulans. Han dog några timmar senare av brusten mjälte, och hittades i sin lägenhet.

SOS - sköterskan åtalades för grovt vållande till annans död, men friades av Stockholms tingsrätt som visserligen ansåg att sjuksköterskans bedömning var felaktig, men att det inte gick att bevisa om Emil Linnell skulle ha överlevt om han fått ambulans. Den bedömningen delas av hovrätten.

I hovrättsdomen har det kommit till medicinsk utredning som bevisning. Men enligt rätten har den inte varit tillräcklig för att ge säkra svar på tidpunkten för dödsfallet, eller om Emil Linnells liv kunna räddas om han fått ambulansvård. Därför frias sjuksköterskan.
*
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5501968

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidigare artiklar på SR: Emils föräldrar gör rätt - överklagar skandalös SOS-dom till HD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.