fredag 26 juli 2013

Fienden finns idag både bland oss och inom oss - Norman Dodd's sista avslöjande

Norman Dodd avslöjade kort före sin död den dolda agendan bakom världens kapitalstarka s.k. "skattebefriade organisationer." Dodd berättade hur organisationerna ofta arbetar under en falsk humanitär förklädnad, som vid en snabb anblick enbart tycks uträtta goda och hedervärda saker i samhället för medborgarnas bästa...
***
Sanningen är inte lika enkel. Det handlar till stor del om att säkra den styrande elitens fortsatta kontroll över undersåtarna, delvis under falska förespeglingar.

Samtidigt som organisationerna tveklöst gör en del bra saker och alltid lägligt hedras i elitens egen media så pågår en annan agenda långt bortom de entusiastiska gräsrötternas horisont...

- Ta del av Norman Dodds sista uttalande och hans sista intervju på en video som många anser vara en av de viktigaste av alla på nätet... Den verkliga historien och politiken som skolan aldrig kommer att lära ut...
***
Norman Dodd (June 29, 1899 – January 1987) born in New Jersey, was a banker/bank manager, worked as a financial advisor and served as chief investigator in 1953 for U.S. Congressman B. Carroll Reece Special Committee on Tax Exempt Foundations (commonly referred to as the Reece Committee).
He was primarily known for his controversial investigation into tax-exempt foundations.
Norman Dodd was interviewed by the journalist G. Edward Griffin just before he died and an interview documentary was produced as a result which has gained a very wide audience in later years.
http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Dodd
**** 
Carl Norberg: "- Bankirfamiljerna drivs av sin nuvarande matriarker eller patriarker, som aldrig har tagit en risk i livet och förlorat, genom generationerna har de aldrig haft någon känsla av moraliskt syfte eller socialt ansvar. De är helt och hållet självupptagna och egennyttiga parasiter..."
***

Tax Exempt Foundations, The Enemy Within
- Norman Dodd Dr Stan Monteith MR

***
Publicerad den 13 april 2012
The First interview with Norman Dodd was by Dr Stan Monteith shortly before Mr. Dodd Passed away. 
***
He reveals the hidden truth about the Tax Exempt Foundations as chief investigator in The Reece Commitee Report authorized by Congress.

This is about The Rockefeller, Carnegie, and Ford Foundations who since the turn of the century have set out to influence and manipulate the education and morals of not only the USA but Countries Globally.

- Reduced standards of Education and sexual promiscuity of today have their roots in these Foundations. 

- He states that the foundations were very influential in instigating conflicts around the world. "This may be one of the most important videos you will ever see"

http://www.youtube.com/watch?v=mlB9mZikLUw
***
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***
Anonymous Ring.

Text: Carl Norberg - Palanthir
http://carlnorberg.wordpress.com/2012/08/27/anonymous-ring/

År 1954 undersökte en särskild kongresskommitté i USA ett samverkande nätverk av skattefria stiftelser för att se vilken effekt deras bidrag hade på det amerikanska befolkningsmässiga psyket. 

Kommittén snubblade på det faktum att vissa av dessa grupper hade inlett ett gigantiskt projekt att skriva om amerikansk historia och införliva detta i nya skolböcker. Så var det även i Sverige där dessa stiftelser också har haft ett betydande direkt eller indirekt inflytande på en lång rad av samhälleliga utvecklingsprocesser.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carnegiestiftelsen

Och det räcker med att titta på vilka studier i nedan som uppenbarligen finansierats i Sverige för att göra saken omisskännlig. Då behöver vi inte ens nämna rasbiologiska institut och andra direkt avgörande avarter i saken

http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/15242f30-6631-4d06-b386-bd7f6d55d626-1952.pdf

Norman Dodd, utskottets forskningschef hittade i arkiven för Carnegie Endowment for International Peace följande lite märkliga uttalade syfte:

- Det enda sättet att behålla kontrollen över befolkningen var att få kontroll över utbildningen i USA. 

[...] Rockefeller Foundation gick med på att ta på den inhemska delen av uppgiften. Syftet med allt detta intresse för historia, var alltså att skriva om historien. Dodd förklarade:

De bestämde att framgången för detta program låg i det sätt på vilket den amerikanska och alltså även den Svenska historien skulle presenteras.

[...] Hur den nya världsordningen kommer att manifesteras i detta århundrade kan inte förutsägas, men en sak är klar: Hemliga sällskap kommer att fortsätta att maskera sig som benägna humanitära organisationer och att attackera kritiker som hotar dess förklädnad.

- Framtiden kan därför sägas ha stulits från oss.[...]

Läs hela texten här:
http://carlnorberg.wordpress.com/2012/08/27/anonymous-ring/
***
***


***

***

Fienden är idag både bland oss och inom oss - Norman Dodds sista avslöjande

 ***
Fienden finns idag både bland oss och inom oss - Norman Dodd's sista avslöjande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.