fredag 20 februari 2015

Nu ska militär hjälpa polis jaga "terrorister" i Sverige - "Ådalen 1931 saknar betydelse 2015"

Militären ska hjälpa polisen i Sverige att jaga "terrorister". Fast den här utvecklingen (tokig konspirationsteori) har både bloggen och många andra förutsett under flera år. Makten passar alltid på att snabbt introducera sånt här när "flocken" är sårbar av rädsla och har det senaste mediehypade terrordådet i friskt minne...

Samma "terror-timing" som Hitler och pågarna en gång förfinade till perfektion. Och precis samma timing som efter den s.k. bombmannens fyrverkerieskapader med en tryckkokare i Stockholm 2010...(a.k.a. great american timing - som då räddade NSA:s planerade IT-övervakningsstrategi gentemot Ryssland.)
***
- Frågan är bara om den verkliga makten idag också ligger bakom de flesta terrordåden precis som exempelvis Hitler en gång i tiden gjorde, då naturligtvis bara för att öka tryggheten för folket...

Den som inte är beredd att ställa den här typen av frågor är också dömd att upprepa historien, vilket de flesta människor idag uppenbarligen inte verkar ha något större problem med.

Paradoxalt nog tar militären ännu ett kliv in i det svenska civila samhället samtidigt som fredliga demonstranter och fredsaktivister världen över börjar bli klassade som terrorister...

- Lycka till med den...
*** 
Försvarsmakten får polismans befogenhet i Sverige
***
SR 2015-02-20
Ända sedan svensk militär sköt ihjäl fem demonstranter i Ådalen 1931 är frågan infekterad i Sverige. Polischefen Håkan Wall menar dock att den kopplingen inte är relevant i dagens kontext, även om han har förståelse för att frågan kommer upp.

– Helt förståeligt för det som hände då är oerhört tragiskt och ett sår i Sveriges historia så att kopplingen är naturlig, men jag tycker inte längre att den är relevant.

– Man skulle kunna tänka sig en terrorattack mot ett eller flera kärnkraftverk där polisen saknar resurser att skydda de andra kärnkraftverken.

En lag från 2006 gjorde det möjligt för polisen att be om stöd från Försvarsmakten vid en terrorsituation.

Men redan 2007 beslutade den förre rikspolischefen att begränsa det militära stödet till luft- och sjöstrider.

En ny tolkning av lagen gör nu att polisen från och med 1 februari kan be militären om hjälp med att säkra byggnader, underrättelse, it och bombskydd och stridande personal.

Håkan Wall, chef vid Rikskriminalpolisens ordningspolisenhet, beskriver frågan som svår och känslig.
– I den här lagstiftningen får försvarsmakten polismans befogenhet, och med polismans befogenhet följer ju möjlighet, och i vissa fall skyldighet att använda våld och tvång.

Det närmare samarbetet är fortfarande i sin linda, men kommer bland annat innebära att militär och polis övar tillsammans.

De försvarsmaktsanställda som ska användas för en terrorsituation ska genomgå en polisiär utbildning som beräknas ta mellan en och två veckor.

– Det är polislagen, våldsanvändning, professionalitetsprinciper och annat som styr polisens handlande ute på gatan.

För att försvaret ska kallas in krävs enligt lagen att regeringen lämnar sitt medgivande. Men vid brådskande fall, som kan innebära fara för människors liv eller omfattande förstörelse, räcker det att Rikspolisstyrelsen underrättar regeringen om insatsen.

Vänsterpartiets ledamot i Försvarsutskottet, Stig Henriksson, är skeptisk till den nya tolkningen av lagen.

Enligt Henriksson finns är det bland annat en principiell fråga. Men han är också tveksam till det rent praktiska, huruvida militären kommer klara av polisiära uppgifter.

– Även med all respekt för en till två veckors utbildning så tror jag inte att man på polishögskolan anser att man är fullfjädrad vid det laget. I min föreställningsvärld lär det väl oftare vara brådskande fall än att man kan vänta på ett regeringsbeslut, och återigen har man kommit en bit ifrån grundtanken, säger Stig Henriksson.
***
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6098350
***

How They Fake Terrorism -- Manufactured Fear
***

42 ADMITTED False Flag Attacks

Governments from Around the World Admit They Do It


There are many documented false flag attacks, where a government carries out a terror attack … and then falsely blames its enemy for political purposes.

In the following 42 instances, officials in the government which carried out the attack (or seriously proposed an attack) admits to it, either orally or in writing:

            (1) Japanese troops set off a small explosion on a train track in 1931, and falsely blamed it on China in order to justify an invasion of Manchuria. This is known as the “Mukden Incident” or the “Manchurian Incident”. The Tokyo International Military Tribunal found: “Several of the participators in the plan, including Hashimoto [a high-ranking Japanese army officer], have on various occasions admitted their part in the plot and have stated that the object of the ‘Incident’ was to afford an excuse for the occupation of Manchuria by the Kwantung Army ….” And see this.

            (2) A major with the Nazi SS admitted at the Nuremberg trials that – under orders from the chief of the Gestapo – he and some other Nazi operatives faked attacks on their own people and resources which they blamed on the Poles, to justify the invasion of Poland.

            (3) Nazi general Franz Halder also testified at the Nuremberg trials that Nazi leader Hermann Goering admitted to setting fire to the German parliament building in 1933, and then falsely blaming the communists for the arson.

            (4) Soviet leader Nikita Khrushchev admitted in writing that the Soviet Union’s Red Army shelled the Russian village of Mainila in 1939 – while blaming the attack on Finland – as a basis for launching the “Winter War” against Finland. Russian president Boris Yeltsin agreed that Russia had been the aggressor in the Winter War.

            (5) The Russian Parliament, current Russian president Putin and former Soviet leader Gorbachev all admit that Soviet leader Joseph Stalin ordered his secret police to execute 22,000 Polish army officers and civilians in 1940, and falsely blame it on the Nazis.

            (6) The British government admits that – between 1946 and 1948 – it bombed 5 ships carrying Jews attempting to flee the Holocaust to seek safety in Palestine, set up a fake group called “Defenders of Arab Palestine”, and then had the psuedo-group falsely claim responsibility for the bombings (and see this, this and this).

            (7) Israel admits that in 1954, an Israeli terrorist cell operating in Egypt planted bombs in several buildings, including U.S. diplomatic facilities, then left behind “evidence” implicating the Arabs as the culprits (one of the bombs detonated prematurely, allowing the Egyptians to identify the bombers, and several of the Israelis later confessed) (and see this and this).

            (8) The CIA admits that it hired Iranians in the 1950′s to pose as Communists and stage bombings in Iran in order to turn the country against its democratically-elected prime minister.

            (9) The Turkish Prime Minister admitted that the Turkish government carried out the 1955 bombing on a Turkish consulate in Greece – also damaging the nearby birthplace of the founder of modern Turkey – and blamed it on Greece, for the purpose of inciting and justifying anti-Greek violence.

            (10) The British Prime Minister admitted to his defense secretary that he and American president Dwight Eisenhower approved a plan in 1957 to carry out attacks in Syria and blame it on the Syrian government as a way to effect regime change.

            (11) The former Italian Prime Minister, an Italian judge, and the former head of Italian counterintelligence admit that NATO, with the help of the Pentagon and CIA, carried out terror bombings in Italy and other European countries in the 1950s and blamed the communists, in order to rally people’s support for their governments in Europe in their fight against communism. As one participant in this formerly-secret program stated: “You had to attack civilians, people, women, children, innocent people, unknown people far removed from any political game. The reason was quite simple. They were supposed to force these people, the Italian public, to turn to the state to ask for greater security” (and see this) (Italy and other European countries subject to the terror campaign had joined NATO before the bombings occurred). And watch this BBC special. They also allegedly carried out terror attacks in France, Belgium, Denmark, Germany, Greece, the Netherlands, Norway, Portugal, the UK, and other countries.

            (12) In 1960, American Senator George Smathers suggested that the U.S. launch “a false attack made on Guantanamo Bay which would give us the excuse of actually fomenting a fight which would then give us the excuse to go in and [overthrow Castro]“.

            (13) Official State Department documents show that, in 1961, the head of the Joint Chiefs and other high-level officials discussed blowing up a consulate in the Dominican Republic in order to justify an invasion of that country. The plans were not carried out, but they were all discussed as serious proposals.

            (14) As admitted by the U.S. government, recently declassified documents show that in 1962, the American Joint Chiefs of Staff signed off on a plan to blow up AMERICAN airplanes (using an elaborate plan involving the switching of airplanes), and also to commit terrorist acts on American soil, and then to blame it on the Cubans in order to justify an invasion of Cuba. See the following ABC news report; the official documents; and watch this interview with the former Washington Investigative Producer for ABC’s World News Tonight with Peter Jennings.

            (15) In 1963, the U.S. Department of Defense wrote a paper promoting attacks on nations within the Organization of American States – such as Trinidad-Tobago or Jamaica – and then falsely blaming them on Cuba.

            (16) The U.S. Department of Defense even suggested covertly paying a person in the Castro government to attack the United States: “The only area remaining for consideration then would be to bribe one of Castro’s subordinate commanders to initiate an attack on Guantanamo.”

            (17) The NSA admits that it lied about what really happened in the Gulf of Tonkin incident in 1964 … manipulating data to make it look like North Vietnamese boats fired on a U.S. ship so as to create a false justification for the Vietnam war.

            (18) A U.S. Congressional committee admitted that – as part of its “Cointelpro” campaign – the FBI had used many provocateurs in the 1950s through 1970s to carry out violent acts and falsely blame them on political activists.

            (19) A top Turkish general admitted that Turkish forces burned down a mosque on Cyprus in the 1970s and blamed it on their enemy. He explained: “In Special War, certain acts of sabotage are staged and blamed on the enemy to increase public resistance. We did this on Cyprus; we even burnt down a mosque.” In response to the surprised correspondent’s incredulous look the general said, “I am giving an example”.

            (20) The German government admitted (and see this) that, in 1978, the German secret service detonated a bomb in the outer wall of a prison and planted “escape tools” on a prisoner – a member of the Red Army Faction – which the secret service wished to frame the bombing on.

            (21) A Mossad agent admits that, in 1984, Mossad planted a radio transmitter in Gaddaffi’s compound in Tripoli, Libya which broadcast fake terrorist trasmissions recorded by Mossad, in order to frame Gaddaffi as a terrorist supporter. Ronald Reagan bombed Libya immediately thereafter.

            (22) The South African Truth and Reconciliation Council found that, in 1989, the Civil Cooperation Bureau (a covert branch of the South African Defense Force) approached an explosives expert and asked him “to participate in an operation aimed at discrediting the ANC [the African National Congress] by bombing the police vehicle of the investigating officer into the murder incident”, thus framing the ANC for the bombing.

            (23) An Algerian diplomat and several officers in the Algerian army admit that, in the 1990s, the Algerian army frequently massacred Algerian civilians and then blamed Islamic militants for the killings (and see this video; and Agence France-Presse, 9/27/2002, French Court Dismisses Algerian Defamation Suit Against Author).

            (24) An Indonesian fact-finding team investigated violent riots which occurred in 1998, and determined that “elements of the military had been involved in the riots, some of which were deliberately provoked”.

            (25) Senior Russian Senior military and intelligence officers admit that the KGB blew up Russian apartment buildings in 1999 and falsely blamed it on Chechens, in order to justify an invasion of Chechnya (and see this report and this discussion).

            (26) According to the Washington Post, Indonesian police admit that the Indonesian military killed American teachers in Papua in 2002 and blamed the murders on a Papuan separatist group in order to get that group listed as a terrorist organization.

            (27) The well-respected former Indonesian president also admits that the government probably had a role in the Bali bombings.

            (28) As reported by BBC, the New York Times, and Associated Press, Macedonian officials admit that the government murdered 7 innocent immigrants in cold blood and pretended that they were Al Qaeda soldiers attempting to assassinate Macedonian police, in order to join the “war on terror”.

            (29) Senior police officials in Genoa, Italy admitted that – in July 2001, at the G8 summit in Genoa – planted two Molotov cocktails and faked the stabbing of a police officer, in order to justify a violent crackdown against protesters.

            (30) Although the FBI now admits that the 2001 anthrax attacks were carried out by one or more U.S. government scientists, a senior FBI official says that the FBI was actually told to blame the Anthrax attacks on Al Qaeda by White House officials (remember what the anthrax letters looked like). Government officials also confirm that the white House tried to link the anthrax to Iraq as a justification for regime change in that country.

            (31) Similarly, the U.S. falsely blamed Iraq for playing a role in the 9/11 attacks – as shown by a memo from the defense secretary – as one of the main justifications for launching the Iraq war. Even after the 9/11 Commission admitted that there was no connection, Dick Cheney said that the evidence is “overwhelming” that al Qaeda had a relationship with Saddam Hussein’s regime, that Cheney “probably” had information unavailable to the Commission, and that the media was not ‘doing their homework’ in reporting such ties. Top U.S. government officials now admit that the Iraq war was really launched for oil … not 9/11 or weapons of mass destruction (despite previous “lone wolf” claims, many U.S. government officials now say that 9/11 was state-sponsored terror; but Iraq was not the state which backed the hijackers).

            (32) Former Department of Justice lawyer John Yoo suggested in 2005 that the US should go on the offensive against al-Qaeda, having “our intelligence agencies create a false terrorist organization. It could have its own websites, recruitment centers, training camps, and fundraising operations. It could launch fake terrorist operations and claim credit for real terrorist strikes, helping to sow confusion within al-Qaeda’s ranks, causing operatives to doubt others’ identities and to question the validity of communications.”

            (33) United Press International reported in June 2005:
U.S. intelligence officers are reporting that some of the insurgents in Iraq are using recent-model Beretta 92 pistols, but the pistols seem to have had their serial numbers erased. The numbers do not appear to have been physically removed; the pistols seem to have come off a production line without any serial numbers. Analysts suggest the lack of serial numbers indicates that the weapons were intended for intelligence operations or terrorist cells with substantial government backing. Analysts speculate that these guns are probably from either Mossad or the CIA. Analysts speculate that agent provocateurs may be using the untraceable weapons even as U.S. authorities use insurgent attacks against civilians as evidence of the illegitimacy of the resistance.
            (34) Undercover Israeli soldiers admitted in 2005 to throwing stones at other Israeli soldiers so they could blame it on Palestinians, as an excuse to crack down on peaceful protests by the Palestinians.

            (35) Quebec police admitted that, in 2007, thugs carrying rocks to a peaceful protest were actually undercover Quebec police officers (and see this).

            (36) At the G20 protests in London in 2009, a British member of parliament saw plain clothes police officers attempting to incite the crowd to violence.

            (37) Egyptian politicians admitted (and see this) that government employees looted priceless museum artifacts in 2011 to try to discredit the protesters.

            (38) A Colombian army colonel has admitted that his unit murdered 57 civilians, then dressed them in uniforms and claimed they were rebels killed in combat.

            (39) The highly-respected writer for the Telegraph Ambrose Evans-Pritchard says that the head of Saudi intelligence – Prince Bandar – recently admitted that the Saudi government controls “Chechen” terrorists.

            (40) High-level American sources admitted that the Turkish government – a fellow NATO country – carried out the chemical weapons attacks blamed on the Syrian government; and high-ranking Turkish government admitted on tape plans to carry out attacks and blame it on the Syrian government.

            (41) The former Ukrainian security chief admits that the sniper attacks which started the Ukrainian coup were carried out in order to frame others.

            (42) Britain’s spy agency has admitted (and see this) that it carries out “digital false flag” attacks on targets, framing people by writing offensive or unlawful material … and blaming it on the target.
In addition, two-thirds of the City of Rome burned down in a huge fire on July 19, 64 A.D. The Roman people blamed the Emperor Nero for starting the fire. Some top Roman leaders – including the Roman consul Cassius Dio, as well as historians like Suetonius – agreed that Nero started the fire (based largely on the fact that the Roman Senate had just rejected Nero’s application to clear 300 acres in Rome so that he could build a palatial complex, and that the fire allowed him to build his complex). Regardless of who actually started the fire, Nero – in the face of public opinion accusing him of arson – falsely blamed the Christians for starting the fire. He then rounded up and brutally tortured and murdered scores of Christians for something they likely didn’t do.
We didn’t include this in the list above, because – if Nero did start the fire on purpose – he did it for his own reasons (to build his palatial complex), and not for geopolitical reasons benefiting his nation.

So Common … There’s a Name for It


The use of the bully’s trick is so common that it was given a name hundreds of years ago.
“False flag terrorism” is defined as a government attacking its own people, then blaming others in order to justify going to war against the people it blames. Or as Wikipedia defines it:
False flag operations are covert operations conducted by governments, corporations, or other organizations, which are designed to appear as if they are being carried out by other entities. The name is derived from the military concept of flying false colors; that is, flying the flag of a country other than one’s own. False flag operations are not limited to war and counter-insurgency operations, and have been used in peace-time; for example, during Italy’s strategy of tension.
The term comes from the old days of wooden ships, when one ship would hang the flag of its enemy before attacking another ship. Because the enemy’s flag, instead of the flag of the real country of the attacking ship, was hung, it was called a “false flag” attack.
Indeed, this concept is so well-accepted that rules of engagement for naval, air and land warfare all prohibit false flag attacks.

Leaders Throughout History Have Acknowledged False Flags


Leaders throughout history have acknowledged the danger of false flags:

“A history of false flag attacks used to manipulate the minds of the people! “In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations, and epochs it is the rule.”
― Friedrich Nietzsche

“Terrorism is the best political weapon for nothing drives people harder than a fear of sudden death”.
– Adolph Hitler

“Why of course the people don’t want war … But after all it is the leaders of the country who determine the policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship … Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in any country.”
– Hermann Goering, Nazi leader.

“The easiest way to gain control of a population is to carry out acts of terror. [The public] will clamor for such laws if their personal security is threatened”
– Josef Stalin
http://www.washingtonsblog.com/2015/02/41-admitted-false-flag-attacks.html
***

Försvar av Stockholm 2014
***

SVERIGE köper nya TYSKA militärfordon för 18 miljarder - bra att ha mot besvärlig befolkning?

Sverige beställer militärfordon för 18 miljarder och meddelar samtidigt att militären skall komma in i det civila samhället och "hjälpa till" ibland. Allt enligt amerikansk modell, där beväpnade militärer är ett vanligt inslag i stadsbilden vid olika evenemang...
http://undermattans.blogspot.se/2014/05/sverige-koper-tyska-militarfordon-for.html

***

 Nu ska militär hjälpa polis jaga "terrorister" i Sverige - "Ådalen 1931 saknar betydelse 2015"
   
'Journalism is printing what someone else does NOT want printed: - Everything else is public relations.'

7 kommentarer:

 1. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/militar-kan-kallas-in-vid-terrorangrepp_4349957.svd


  Fråga... Vi tvättas via media konstant så folk tror att politikerna är huvud-styret ( man fattar inte att tredje statsmakten och skuldräntevaluta-systemet är över politiken) men borde inte oligarkin egentligen vilja att säk-polisen jobbar för att skydda dem?


  Nu skyddar ju säk-polisen marionetterna i regeringen och man spanar på politiska radikaler säger man, men hur gå från detta till att den nya terroristen är sånna som oss ? Det måste ju vara deras huvudmål eftersom de ju riggat det mesta av det andra själva och har koll på sina sk aktivister.

  SvaraRadera
 2. cash is king

  http://www.dn.se/ekonomi/banker-nekar-pengar-fran-eu-migranter/

  SvaraRadera
 3. danmark en false flag?

  https://www.flashback.org/t2525495p4

  SvaraRadera
 4. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/militar-kan-kallas-in-vid-terrorangrepp_4349957.svd


  Fråga... Vi tvättas via media konstant så folk tror att politikerna är huvud-styret ( man fattar inte att tredje statsmakten och skuldräntevaluta-systemet är över politiken) men borde inte oligarkin egentligen vilja att säk-polisen jobbar för att skydda dem?


  Nu skyddar ju säk-polisen marionetterna i regeringen och man spanar på politiska radikaler säger man, men hur gå från detta till att den nya terroristen är regimkritiker ?

  Det måste ju vara deras huvudmål eftersom de ju riggat det mesta av det andra själva och har koll på sina sk aktivister.

  SvaraRadera
 5. 53 ADMITTED False Flag Attacks

  February 23, 2015 by WashingtonsBlog

  Not Theory … Admitted Fact
  There are many documented false flag attacks, where a government carries out a terror attack … and then falsely blames its enemy for political purposes.
  [...]

  http://www.washingtonsblog.com/2015/02/x-admitted-false-flag-attacks.html

  SvaraRadera
 6. Att militär och polis samarbetar är inget nytt bara allt görs i smyg så inte allmänheten får veta allt.
  Det är våran kunggörelse som militär och polis går under och så fort det är i statens intresse agerar båda parter.
  Vi svenska medborgare är slavar under kronan och får ej kriticera staten då vi blir fiende till staten.
  Att man göder nyheter till utlandsmedia innebär att man är en fara då lagen inte kan preskribera.
  Att gå ut med historier till svenska nyheter innebär att man också är en fara.
  Allt går ut på att man ska skvallra till polisen och sedan hålla käften.
  Tjallar man om fel saker är man ändå en fara för Sverige.
  Vetskap är alltid bra men i Sverige är det farligt.
  Varför säger man tiga äro guld värt.
  Jag göder nyheter världen över och jag har till och med varit i fängelse en månad utan rättegång.
  Hur många justitiemord finns det i diktaturen Sverige med kunggörelsen som värktyg?
  Jag göder media som tex: tidningar världen över och nyhetsbyråer som tex CNN i smyg.

  SvaraRadera
 7. Att militär gör polisens jobb!
  Vilken skillnad blir det då vi byter ut tre kronor mot tre kronor liksom.
  Att möta en ryssfemma gör att dom dör i alla fall liksom.
  För dom saknar riktig skyddsväst i alla fall.
  Och sedan är det bara jävla blondiner i grönlump i dag.
  Så man får möta dom manligt med kondom på batongen så man inte blir ersättnings skyldig.
  Wat a fuck!

  SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.