onsdag 27 juli 2016

Medias uppgift: Skapa splittring och fler ignoranta ZOMBIE-konsumenter åt Imperiet" (Empire_File028)

Abby Martin går igenom opinionsbildningens ABC tillsammans med den amerikanske medieprofessorn Dr. Mark Crispin Miller i "Empire files 28."
***

När västvärlden gör det kallas det opinionsbildning och när diktaturerna gör precis samma sak kallas det istället för propaganda.

Fast oavsett vad det kallas i MSM blir resultatet givetvis det samma för undersåtarnas världsuppfattning...
***

Propaganda & Engineering Consent for Empire with Mark Crispin Miller // Empire_File028

 ***
Publicerades den 4 juni 2016
With thousands of advertisements seen by Americans everyday, and a corporate media that reinforces the needs of Empire, propaganda in the U.S. is more pervasive and effective than ever before.

The manipulation of public opinion through suggestion can be traced back to the father of modern propaganda, Edward Bernays, who discovered that preying on the subconscious mind was the best way to sell products people don't need, and wars people don't want.

To get a deeper understanding of how propaganda functions in today's society, Abby Martin interviews Dr. Mark Crispin Miller, professor of Media Studies at New York University.

http://www.markcrispinmiller.com

***

WHEN POKEMON ZOMBIES INVADE YOUR AREA 51

- Ron Johnson
***

Im Thinking Of Upgrading My Mobile Phone
- Deek Jackson

***
Medias uppgift: Skapa splittring & fler ignoranta ZOMBIE-konsumenter åt Imperiet" (Empire_File028)
   
'Journalism is printing what someone else does NOT want printed: - Everything else is public relations.'

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.