söndag 28 februari 2016

ASSANGE - E-post från Överåklagare Marianne Ny under 2016

En ny samling e-postdokument (2016) mestadels från Marianne Ny och Åklagarmyndigheten angående hanteringen av Assange-fallet. Kommer rättsväsendets mångåriga stolta kamp mot Wikileaks Whistleblower, Julian Assange, att ta slut innan myndigheterna bränt 200 miljoner? Kommer Sverige och England fortsätta att kasta sina ruttna bananer på FN:s mänskliga rättigheter? Frågor, frågor;)
***


Assange Saga:
UN Panel rules in Wikileaks founder's favor, confirms arbitrary detention

***
Publicerades den 5 feb. 2016 RT
A UN panel has ruled that WikiLeaks founder Julian Assange has been ‘arbitrarily detained’ in the Ecuadorian embassy in London, calling upon the UK and Sweden to end Assange’s deprivation of liberty.

READ MORE: http://on.rt.com/73or***


https://www.scribd.com/doc/299594816/Marianne-Ny-Assange-2016-E-post
***


Läs också:

ASSANGE - Korrespondens mellan svenska åklagaren Marianne Ny och Ecuador 2015

ASSANGE - Korrespondens mellan överåklagare Marianne Ny och Ecuador under 2015...
http://undermattans.blogspot.se/2015/07/assange-korrespondens-mellan-svenska.html
***
http://undermattans.blogspot.se/search/label/ASSANGE
 ***
ASSANGE - E-post från Överåklagare Marianne Ny under 2016
   
'Journalism is printing what someone else does NOT want printed: - Everything else is public relations.'

12 kommentarer:

 1. Som jag förstår det har åklagarsidan hävdat att ytterligare förhör med Assange är fruktlösa därför Assange befinner sig på Ecuadors anbassad och detta innebär att om förundersökning skulle leda till åtala, finns risk att Assange inte skulle medverka personligen vid en svensk rättegång, vilket svensk lag kräver.

  Detta är uttalande är ju snarare ett bevis om att förundersökning inte drivs förrutsättningslöst och opartiskt framåt. Vilket svensk och europeisk lag kräver.

  Åklagarsidan hävdar alltså att de i förväg vet hur den misstänkte kommer att agera, liksom att de i förväg känner till vad den misstänkte kommer att lämna för uppgifter i förhör, eftersom åklagarsidan hävdar att ytterligare förhör med Assange inte kommer att ändra på förutsättningen för åtal. Ett sådant respnemang kräver ju att man vet vad den misstänkte tänker svara. Att ens antyda något är väl istället strikt förbjudet enligt lag. Detta kräver istället rent juridisk att åklagaren måste bytas ut då denne inte sköter sitt uppdrag så som lagen kräver.

  Likaså måste begreppet personligt närvarande vid svensk rättegång särskådas.
  Innebär begreppet att bpkstavligen att åtalad måste befinnasig innanför rättssalens dörrar? Är inte en videolänk med åtalad att betrakta som närvarande i svensk domstol? Finns inte alternativet videolänk därför att av just den anledning att alternativ behövs vid rättegångar?

  Åtal är ännu inte väckt varför det ännu inte finns grunder som i åtal som kan diskuteras gällande misstänkts eventuella personliga närvaro eller ej.

  SvaraRadera
 2. Ur en modernare rättegång på regeringens hemsida:

  När kan videokonferens användas?

  Videokonferens kan bli aktuellt i fl era sammanhang.
  Om till exempel ett vittne är bosatt långt från dom-
  stolen kan det av kostnadsskäl i vissa fall vara motive-
  rat med en videokonferens. Om det fi nns en hotbild
  mot en person eller domstolslokalen kan det av sä-
  kerhetsskäl, med hänsyn till exempel till fritagnings-
  försök, fi nnas skäl att använda sig av videokonferens.
  Ett deltagande genom videokonferens kan också ske
  om den som ska höras känner en påtaglig rädsla för
  att komma till förhandlingslokalen. Det är domstolen
  som i det enskilda fallet avgör om det är lämpligt att
  använda videokonferens.

  SvaraRadera
 3. Nu när vi känner till hur svensk domstol resonerar angående videolänk vid rättegång ska man alltså ställa sig frågan:

  Finns det en risk för Assange?

  Finns det en fritagningsrisk?
  En tillfångatagande risk?
  Finns en hotbild för Assange är denna hotbild i så fall känd?

  Vad klassas som hotbild?

  Finns hotbild för misstänkt, målsägande eller domstol som motiverar en videolänk vid så väl förhör som eventuell rättegång i fallet Assange?

  SvaraRadera
 4. Vi måste också fråga oss kräver svensk lag att åklagare Marianne Ny byts ut?

  Måste frågan väckas? Vem bär ansvaret för brister från åklagarsidan under pågående utredning? Finns detta skrivet i lag eller förordning? Svensk och/eller europeisk lag?

  SvaraRadera
 5. Vi måste också utreda om Assange kan anklagas för att själv ha bedragit till att förhör inte genomförts inom rimlig tid. FN har väl delvis uttalat sig om det.

  Då får vi fråga oss vem som avgör om en människa känner sig hotad?

  Vilka bevis måste denna människa framvisa för sin eventuella hotbild och vad är egentligen en hotbild?

  I media har Assange kritiserats för att fly vidare förhör. Man har menat att rädslan för att bli utlämnad till USA och där anklagas för spioneri mm är obefintlig eftersom såväl Storbritanien och Sverige måste godkänna en sådan utlämning (eftersom Assange befinner sig brittiskt territorium.) och en sådant godkännande är obefintlig.

  Då måste vi fråga oss vem som gör detta uttalande om utlämning eller ej. Är det den som avgör frågan eller någon som står utan makt att ens påverka frågan, som uttalar sig i frågan?

  Jag skulle vilja veta vad Assange sagt i frågan om sin eventuella skuld för att ha bedragit till denna utdragna utredning. Hans direkta argument. Var hittar jag det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Wikileaks Twitter har ofta inlägg om Assange och utredningen - kolla bakåt i tidslinjen:

   https://twitter.com/wikileaks

   Radera
  2. Jag har inte twitter och kan heller aldrig läsa någons twitter för hela sidan täcks av twitterappen. Kan man komma runt det på nåt sätt? Måste man ha twitter för kunna läsa er länk? Twittret är liksom 1 mm brett på min telefon. Resten twitter grejs som ligger över själva twittret.

   Radera
  3. Använder du en stationär dator med firefox så kan du läsa Twitter.

   Radera
 6. Kommer man inte in på www.assange.com eller är det bara jag som inte kommer in?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske istället den här länken du söker efter?:

   https://justice4assange.com/

   Eller den här?:

   https://twitter.com/julianassange_

   Radera
 7. Skitbra. Precis vad jag behövde. Tack.😊

  SvaraRadera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.