onsdag 25 maj 2016

Assange - Tingsrättens Protokoll 2016-05-25 - Fortsatt Häktning!

Efter Tingsrättens senaste beslut om fortsatt häktning för JA, så undrar exempelvis News Voice om Julian Assange inte är den första personen i världshistorien som häktats på grund av en brusten kondom..?
***
Vi i Sverige vill ju allt som oftast utmärka oss som världsledare, så varför inte?

Fast vi i Sverige skulle antagligen få aningen högre internationell status om vi inte strävade efter att bli världsledande som bananrepublik?

En DNA-befriad brusten kondom har i alla fall tidigare varit ett viktigt exotiskt inslag i det svenska rättsväsendets stolta kamp mot både verkligheten och whistleblowern Assange...
***
http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Julian-Assange-fortsatt-haktad-i-sin-utevaro/
***
Läs också: 

ASSANGE - E-post från Överåklagare Marianne Ny under 2016

En ny samling e-postdokument (2016) mestadels från Marianne Ny och Åklagarmyndigheten angående hanteringen av Assange-fallet. Kommer rättsväsendets mångåriga stolta kamp mot Wikileaks Whistleblower, Julian Assange, att ta slut innan myndigheterna bränt 200 miljoner? Kommer Sverige och England fortsätta att kasta sina ruttna bananer på FN:s mänskliga rättigheter? Frågor, frågor;) 

ASSANGE - Korrespondens mellan svenska åklagaren Marianne Ny och Ecuador 2015

ASSANGE - Korrespondens mellan överåklagare Marianne Ny och Ecuador under 2015...
http://undermattans.blogspot.se/2015/07/assange-korrespondens-mellan-svenska.html
***
***  
 Assange - Tingsrättens Protokoll 2016-05-25 - Fortsatt Häktning!
 
'Journalism is printing what someone else does NOT want printed: - Everything else is public relations.'

6 kommentarer:

 1. Helt otroligt.

  Det är just därför man är rädd för elaka människor. Det finns ingen gräns för deras elakheter.

  Det går inte att hålla ett telefonförhör år 2016?

  Men part och ombud är enligt svensk lag tillåtna att INTE vara personligt närvarande under en huvudförhandling...
  De kan närvara genom telefon.
  Och polisen kan hålla förhör över telefon. Det gör de också frekvent.

  Är inspelade förhör inte rättssäkra? Är det vad som sägs?

  Exakt vad är det som sägs och på vilka lagliga förutsägbara grunder under internationell rätt?

  Sverige har förbundit sig att följa så väl internationella som europeiska konventioner och stadgar. Däribland de männskliga rättigheterna.

  Ingen får således behandlas sämre än nödvändigt under utredning.

  En åklagare är också enligt lag skyldiga att föra en utredning framåt.

  Att ringa upp en person som ska förhöras är att föra utredningen framåt. Att låta bli är att uppehålla fortsatt utredning.

  Den är en mänsklig rättighet att få uttala sig om det man är misstänkt för.

  SvaraRadera
 2. Man kan också fråga sig varför inte media reagerar mer och högre.

  Hur är det ställt med rättsäkerheten i stat som tar över 5 år på sig att hålla nödvändiga förhör med en misstänkt?

  Inte åtalad. Inte dömd. Bara misstänkt!

  Där ord står mot ord och bevis inte presenterats.

  Svenska medborgare borde fundera på vad det betyder.

  När miastänkta känner större trygghet från landet Ecuador än staten Sverige.

  Vem inbillar sig att Sverige är ett rättsäkert land när övergrepp sker offentligt utan vidare åtgärd?

  Man kan alltså häkta människor i 5 år utan att ens försöka hålla ett telefonförhör...

  Varför väljer en demokrati att agera så?

  Vad är den uppenbara vinsten för en demokrati att agera så?

  Det finns givetvis ingen vinst för någon. Tvärtom har brott hunnit preskriberas och utredning ökat i kostnad.

  Är vanliga människor, medborgare eller besökare laglösa i Sverige?

  Har de inte rätt att antingen bli åtalade eller avförda från en anklagelse inom skälig tid?

  Ska en förföljese av en människa kunna pågå i decennier?

  Är det så de folkvalda och statligt anställda tolkar vårt förtroende för dem?

  Detta är alltså så som den vanlige medborgaren önskar och förväntar sig av en utredning om brott?

  Tror inte det.

  Kanske dags att höja rösten. Ställa kravet att Sverige föregår med gott exempel och tar allas liv på allvar. Även misstänktas. Lite likhet inför lagen. Inte misskrediteras från början. Det är inte att vara objektiv alls. Det står i strid inte bara med vanligt hyfs utan allt sunt förnuft.

  Fattas det någon?

  SvaraRadera
 3. Man ska alltid fråga sig

  Vad som sägs
  Varför det sägs
  När det sägs
  Och vem som säger det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ...och vem som BETALAR för "dockteatern";)

   Radera
 4. Nu får vi snart spela KENTs senaste låt för SÄPO ...egoisten.

  Text ur egoist...

  http://kent.nu/latar/egoist/

  Bered en väg för en ny terrorism
  Bered en väg för en ny Egoism
  Bered en väg för en ny terrorism
  Bered en väg för Ego, Ego, Egoismen

  Vi ska leva leva livet
  Vi är drevet vi har drivet
  Vi ska leva leva livet
  Vi tar allt ja allt för givet

  Vi ska aldrig bli som ni
  Vi ska aldrig bli som ni
  Vi ska aldrig bli som ni

  Mer hemligheter om Assange...

  En radiojournalist har begärt att få ta del av Säkerhetspolisens allmänna handlingar om Julian Assange och Wikileaks.

  http://www.dagensjuridik.se/2016/06/uppgifter-om-julian-assange-kan-skada-rikets-sakerhet-eller-sapos-arbete-mot-terrorism

  Citat ur artikeln:
  "Domstolen slår fast att det råder sekretess för "uppgift om huruvida någon anteckning om Julian Assange eller Wikileaks finns hos Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott, eftersom det inte står klart att en sådan uppgift kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas."

  SvaraRadera
  Svar
  1. ...tror vi behöver mer sekretess för att skrämma terroristerna...
   http://undermattans.blogspot.se/2013/01/slutet-narmar-sig-for-svensk-oppenhet.html
   http://undermattans.blogspot.se/2013/02/sekretess-sekretess-och-mera-sekretess.html

   Radera

KOMMENTARER

Kommentera helst angående ämnet i artiklarna.
Juridiskt ansvar gentemot slavägarna (myndigheter) ligger helt hos kommentatorn. Uppenbara olagligheter inom hat och hets samt Bullshit & Trollshit plockas bort.